Yargıtay dosya takibi hakkında yapılan aramalar karşısında bilgi verme gereğimiz doğmuştur. İlk derece mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar, koşulları sağladığı takdirde; öncelikle Bölge Adliye Mahkemesi’nin ardından da Yargıtay’ın incelemesinden geçmektedir. Bölge Adliye Mahkemeleri’nde yani diğer adıyla istinaf mahkemelerinde incelemesi biten dosyalar, taraflardan birinin temyiz başvurusu yapması üzerine Yargıtay’a gönderilmektedir. Yargıtay’a incelenmek üzere gelen dosyalar ise konusuna göre ayrılıp Yargıtay’ın ilgili dairesine gönderilmektedir. Zira Yargıtay’ın Hukuk Daireleri ve Ceza Daireleri birbirinden farklı konulara ilişkin olan dosyaları incelemektedir. Örneklendirecek olursak; ‘Kasten Yaralama’ suçunu içeren bir dosyanın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapılmakta olup ‘Tehdit’ suçunu içeren bir dosyanın temyiz incelemesi ise Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından yapılmaktadır. Yargıtay’ın bu iş bölümüne dair kararları Yargıtay Büyük Genel Kurulu ve Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından her yıl ilan edilmektedir. Türkiye’nin her yerinden oldukça yüksek sayıda dosya incelenmek üzere Yargıtay’a gönderilmektedir. Temyiz incelemesi yapan Yargıtay Daireleri ise ciddi bir iş yükü ile karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucu olarak da Yargıtay’a giden dosyaların incelenmesi ve karara bağlanması genellikle oldukça zaman almaktadır. Özellikle kapsamı geniş olan dosyaların Yargıtay tarafından karara bağlanması bazen 6-7 yıl sürebilmektedir. Ancak bu sürelerin oldukça uzun olduğu ve hakkını arayan vatandaşların mağduriyetini arttırdığı aşikardır. Bu nedende Yargıtay dosya takip işleminin iyi yapılması gerekmektedir. Yargıtay’daki bir dosyanın takibinin iyi yapılması demek dosyanın daha erken sonuçlanmasına olanak sağlamaktadır. Yargıtay dosya takibi sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi için bu konuda uzman bir avukatla anlaşılması oldukça önemlidir.