Ceza Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosunda Ceza Avukatı olarak şu hizmetler verilmektedir;

Ceza davası soruşturması açılması için şikayet-suç duyurusu başvurusu ve takibi

 • Ceza davası soruşturma aşamasındaki kolluk ve savcılık aşamalarında şikayetçi veya şüpheliler için hukuki danışmanlığı ve ceza avukatlığı
 • Şikayetçi ve müdahil vekili olarak ceza davalarının takibi,
 • Şüpheli ve sanık müdafii olarak ceza davası avukatlığı;
 • Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurular.

Ağır Ceza Mahkemesi’nin Görev Alanına Giren Suçlar

Mahkemelerin görevleri kanunla belirlenmektedir. Dolayısıyla Ceza Kanunu ağır ceza mahkemelerinin hangi tür ve ağırlıktaki işlere bakacağını göstermiştir. Buna göre, kanunların ayrıca görevli kıldığı haller saklı kalmak üzere;

Türk Ceza Kanunu’nda yer alan;

 • Yağma
 • İrtikâp
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas suçları,
 • Devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlardan;
 • Devletin birliğini ve ülke bütününü bozmak
 • Düşmanla işbirliği yapmak
 • Devlete karşı savaşa tahrik
 • Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
 • Yabancı devlet aleyhine asker toplama
 • ​Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
 • Düşman devlete maddi ve mali yardım
 • Anayasayı ihlal
 • Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
 • Yasama organına karşı suç
 • Hükümete karşı suç
 • C. hükümetine karşı silahlı isyan
 • Silahlı örgüt
 • Silah sağlama
 • Suç için anlaşma
 • Askeri Komutanlıkların gaspı
 • Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma
 • Savaş zamanında emirlere uymama
 • Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık
 • Savaşta yalan haber yayma
 • Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar
 • Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
 • Siyasal veya askeri casusluk
 • Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama
 • Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
 • Uluslararası casusluk
 • Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
 • Yasaklanan bilgileri temin
 • Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini
 • Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama
 • Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
 • Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma suçları,
 • Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren suçlar,

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

Ceza yargılamasında verilen cezaların büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda, kişinin hayat şartlarına ilişkin olarak çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bunun en önemli örneği hapis cezası alarak özgürlüğünüzden mahrum olmanızdır. Ceza davası için mesleki bilgisi ve dava öngörüsü yüksek olan bir avukatla çalışmanız sizi, telafisi olmayan ağır sonuçlara karşı koruyacaktır.

                                                                                                                                          Avukat Sarp ÖZDEMİR