Ankara avukat, Ankara ilinde faaliyet gösteren avukatlara verilen isimdir. Bu isim ile anılanlar Ankara ilinde mesleğini icra eden ve ofisi bulunan avukatlardır. Bunun için avukatın vergi levhasının bulunması şart değildir. Bir avukatın yanında sigortalı olarak yani bir diğer adıyla bağlı çalışan avukatlar da bu şekilde anılmaktadır.

Ankara Avukatın Görevleri

Ankara avukatın görevleri, hukuk fakültesinden mezun olan her avukatın yapabileceği tüm işleri yapabilmektedir. Örneğin dava açabileceği gibi duruşmaya da girebilmektedir. Yine dava dilekçelerinin hazırlanması, istinaf ve temyiz başvurusu yapılması da bu görevler arasındadır. Mesleğin icrası sırasında Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen meslek etik kurallarına da uygun davranmak zorundadır. Bu etik kurallarına uyma görevi; avukatlık mesleğinin itibarını korumaya yönelik olduğu için tüm avukatlar tarafından koşulsuz şartsız uyulması gerekmektedir. Bu etik kurallara uyulmamasının ciddi yaptırımları bulunmaktadır. Türkiye Barolar Birliği Meslek Etik Kurallarına aykırı davranışta bulunan avukat ile ilgili resen (kendiliğinden) veya şikayet üzerine soruşturma başlatılmaktadır. Ankara Barosu Disiplin Kurulu tarafından yürütülen soruşturmada, avukat olarak görev yapan kişiden öncelikle savunma istenmekte ve savunmasını sunmak üzere süre verilmektedir. Ankara’da avukat olarak görev yapan meslektaşlar ise bu yazı üzerine savunmalarını vermektedir. Savunma verildikten sonra inceleme yapılmaktadır. Soruşturma yapılmaya gerek olup olmadığı incelenmektedir. Avukatlık meslek kurallarına aykırı davranışta bulunduğu tespit edildiği takdirde dosya Ankara Barosu’nun disiplin kuruluna gönderilmektedir. Disiplin kurulu ise soruşturulan avukatın duruşma isteyip istemediğini tespit eder ve duruşma istendiği takdirde uygun bir duruşma günü tayin eder. İlgili tarihte Ankara Barosu’nda duruşma yapılır ve avukatın savunması alınır. Duruşmada disiplin kurulu başkanı, yardımcısı ve üyeler de bulunmaktadır. Duruşmanın sonunda karar, avukatın yüzüne karşı bildirilir. Disiplin cezası verilmesi halinde itiraz süresi, gerekçeli kararın Ankara’da görev yapan avukata tebliğinden itibaren başlamaktadır. İtiraz üzerine dosya Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’na gönderilmektedir. Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu ise dosya üzerinden inceleme yaparak karar verir. Verilen karar yine avukata tebliğ edilir. Bu karara karşı da avukatın Danıştay’da dava açma hakkı bulunmaktadır. Danıştay’ın itiraz üzerine verdiği karar ise kesindir.

Ankara Avukat Hangi Davalara Bakar?

Ankara avukat hangi davalara bakar sorusunun cevabı değişkenlik göstermektedir. Zira tüm davalara bakabileceği gibi yalnızca belirli alanlardaki davaları da yürütebilmektedir. Yani avukatın hangi davalara bakabileceğine dair bir sınırlama bulunmamaktadır. Ancak hukukun her alanına hakim olmak mümkün değildir. Bu nedenle yalnızca uzmanı olduğu alanlardaki davalarla ilgilenilmesi vatandaşın daha doğru ve güvenilir bir hizmet almasını sağlayacaktır. Ancak genel olarak avukatlar; ceza hukuku, boşanma ve aile hukuku, iş hukuku, miras hukuku gibi ana konularda hizmet vermektedir.

En İyi Avukat Ankara

En iyi avukat Ankara yine Google arama motorunda vatandaşlar tarafından en çok aratılan sorulardan biridir. En iyi avukat Ankara; davalar hakkında bilgi ve belgelerin hızlıca teminini sağlayan, gerekli olan tüm dilekçeleri süresinde mahkemeye ibraz eden ve duruşma takibini titizlikle yerine getiren kişi olarak adlandırılabilmektedir. Hukuki sorunların ve davaların en iyi avukat Ankara tarafından çözülebileceği sabit olup bu konuda yardım alınması önem arz etmektedir.

Ankara En İyi Avukat

Ankara en iyi avukat kelimelerini aratanlar genellikle avukat ihtiyacını gidermek isteyen kişiler olduğu gibi sadece merak ettiği için de bu kelimeleri aratan birçok vatandaş bulunmaktadır. Ülkemizdeki yargılama sisteminde idari davalar ortalama 1-2 yıl, hukuk davaları ortalama 1-3 yıl, ceza davaları ise ortalama 1-4 yıl arasında sürmektedir. Yargı sisteminin kanayan yarası olan bu uzun sürelerin kısalması adına en iyi çalışmayı yürütecek olan kişi Ankara en iyi avukat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun sonucu olarak da davalar ve diğer iş ve işlemler daha erken ve sağlıklı bir şekilde sonuçlanmaktadır. Mahkeme ve resmi kurumlara hitaben yazılan dilekçelerin hazırlanması detaylı bir inceleme ve araştırma neticesinde olur. Mevzuata uygun bir şekilde ilgili mahkemeler tarafından kabul edilen emsal kararlardan ve içtihatlardan da yararlanılarak dilekçenin oluşturulması Ankara en iyi avukatın görevleri arasındadır.

Ankara Hukuk Bürosu Avukatları

Ankara hukuk bürosu avukatları sürekli olarak farklı bir şehirde faaliyet gösteremezler. Bir avukatın yalnızca tek bir şehirde ikameti ve ofisi olmalıdır. Ancak bu durum farklı şehirlerden iş almasına da engel değildir. Yani Ankara hukuk bürosu avukatları, yalnızca Ankara’dan değil tüm Türkiye’den dosya alabilmektedir. Ancak baroya kayıtlı olunan şehirden başka bir yerde sürekli olarak iş yapılması yasaktır.

Ankara Hukuk Bürosu iletişim

Ankara hukuk bürosu iletişim numaraları Ankara Barosu’nun resmi internet sitesinde mevcuttur. Bu aramaların neden yapıldığı sorusuna iki farklı cevap verilebilir. Bunlardan ilki spesifik olarak bir hukuk bürosunun bilgilerinin gerekliliğidir. Diğeri ise avukat ihtiyacı bulunan kişilerin en iyi hukuk bürosunu bulmak istemesidir. Kişilerin internetten buldukları Ankara hukuk bürosu ile iletişime geçmeden önce iyice araştırma yapması gerekmektedir. Ankara’da çok sayıda hukuk bürosu bulunmaktadır. Bunların arasından en doğru büronun seçilmesi ise oldukça zordur. Bu nedenle hangi alanda Ankara avukat ihtiyacı var ise o alan ile ilgili aramanın daraltılması daha sağlıklı olacaktır. Akabinde hukuki yardıma konu olan olay hakkında bilgi verilmeli, sorular sorulmalı ve danışılmalıdır. Sonrasında bilgisi, ilgisi ve tecrübesi konusunda güven veren hukuk bürosu ile anlaşılması, kişileri en doğru sonuca götürecektir.

Ankara Avukat Tavsiye

Ankara avukat tavsiye şeklinde arama yapan kişilerin, avukat ihtiyacı olanlar olduğu aşikardır. Avukat tanıdıkları olmayan kişiler bu konudaki tavsiyeleri okuyarak bir sonuca varmaktadır. Ancak burada önemli olan husus tavsiyelerin doğru olup olmadığıdır. Zira bot hesap çalışması ile kendi reklamını yapan avukatların sayısı bir hayli fazladır. Bu nedenle Ankara avukat tavsiyeleri incelenirken son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Aksi takdirde yanlış yönlendirmelerin etkisinde kalınarak istenilen avukatlık hizmetine ulaşılamamaktadır.

Ankara Avukat Fiyatları

Ankara avukat fiyatları değişkenlik göstermektedir. Avukat fiyatının belirlenmesindeki en önemli faktör, davanın konusudur. Örneğin bir vasilik davası ile boşanma davasının zorluğu birbirinden farklıdır. Bu da Ankara avukat fiyatının değişmesine sebebiyet vermektedir. Yine avukat fiyatının belirlenmesindeki bir diğer faktör olayın basit mi yoksa karmaşık mı olduğunun tespit edilmesidir. Bu vesile ile davaya konu olan olayın çözümlenmesinin ne kadar süreceği tahmin edilir. Mesela davanın taraflarından birinin yurt dışında yaşaması halinde dava süreleri artmaktadır. Zira yurt dışına tebligat, konsolosluklar aracılığı ile yapılır. Tebligatların orada muhatabına ulaşması zaman almakta ve dava süreci uzamaktadır. Sonuç olarak avukat fiyatları her olay için ayrıca bir değerlendirme yapılarak ortaya çıkar. Bu nedenle avukat fiyatı öğrenmek isteyen kişilerin iletişime geçmesi ve olayı özetlemesi sonrasında bu konuda net bir bilgi verilmektedir.

Ankara Avukat Nasıl Olunur?

Ankara avukat nasıl olunur sorusunun cevabı aslında oldukça basittir. Bunun için öncelikle bir hukuk fakültesinin başarı ile bitirilmesi gerekmektedir. Hukuk fakültesinden mezun olunduktan sonra Ankara Barosu’na avukatlık stajı için başvuru yapılmaktadır. Avukatlık stajının sonunda stajyerler Ankara Barosu tarafından sözlü mülakata tabi tutulmaktadır. Akabinde avukatlık ruhsatı için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurusunda tüm şartları yerine getiren kişiler avukat olmaya hak kazanırlar.

Ankara Avukat Stajı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Ankara avukat stajı için gerekli belgelerin en başında hukuk fakültesinden mezun olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi gelmektedir. Ayrıca avukat stajı için gerekli olan diğer belgeler şunlardır; nüfus cüzdanı örneği, adli sicil belgesi, ikametgah belgesi, sağlık raporu, bilgi formu, yanında staj yapılacak avukatın olur belgesi, bildirim kağıdı, Ankara Barosu levhasına kayıtlı iki avukat tarafından ayrı ayrı düzenlenmiş takdim yazısı, baroya hitaben yazılan dilekçe, sosyal güvenlik kurumu kayıt belgesi, biometrik fotoğraf, staj kaydiyesidir. Bu evraklar Ankara Barosu’na teslim edildikten sonra tüm şartların sağlanması halinde Ankara Barosu’ndan avukatlık stajı başlatılacaktır. Toplam 1 yıl sürecek olan avukat stajının ilk altı ayı mahkemelerde ikinci altı ayı ise bir avukatın yanında yapılması gerekmektedir. Bu süre zarfında ayrıca Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde de düzenli olarak meslek eğitimleri verilmekte ve avukat adayları mesleğe en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

Ankara Avukat Sayısı

Ankara avukat sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle de sabit bir rakam vermek mümkün değildir. Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan listeye göre 31.12.2022 tarihi itibari ile Ankara’da faaliyet gösteren avukat sayısı 22.518’e ulaşmış bulunmaktadır. Bu sayı Ankara nüfusuna göre oldukça yüksektir. Bu nedenle de rekabet oldukça yüksektir.

Ankara Avukatın Önemi Nedir?

Ankara avukatın önemini açıklamamız gerekmektedir. Zira hukuk sistemimizde bir sorunun çözümü için bazen birden fazla yol öngörülmüş ve bu işlemlerin yapılması için birtakım usuller belirlenmiştir. Kağıt üzerinde ne kadar haklı olunursa olunsun doğru iş ve işlemlerin belirlenen usuller çerçevesinde yapılmaması halinde hak kayıplarının yaşanılması kaçınılmazdır. Örneğin aleyhinize başlatılan bir ilamsız icra takibinde alacaklı görünen kişiye karşı bir borcunuz bulunmamasına rağmen 7 gün içerisinde itirazda bulunulmaz ise; alacaklı haciz işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Bir diğer örnek olarak idari bir işlemin iptali davasını gösterebiliriz. İdari işlemin iptali davasında, bazı durumlarda dava açılmadan önce idari işlemi yapan idareye karşı başvuruda bulunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu ön şart yerine getirilmeksizin dava açılması halinde; açılan davada haklı bile olsanız usul yönünden reddedilecektir. Bu nedenle Ankara en iyi avukat ile çalışılması olası bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçecektir. Zira avukatın takip ettiği dava ve icra takiplerinde usul işlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirilmektedir. Yapılacak bir usul hatası zaten uzun süren yargılama sürecini daha da uzatacak olup ciddi mağduriyetlerin oluşması sonucunu doğuracaktır. Vakit kaybetmenin yanı sıra ayrıca karşı vekalet ücreti ve yargılama gideri gibi ek masrafları da ortaya çıkaracaktır. Yani alacaklı olduğunuz bir dosyada yapmış olduğunuz usul hatası nedeniyle davanın usulden reddedilmesi ve size borcu olan kişiye karşı vekalet ücreti ve yargılama gideri ödemek zorunda kalmanız kaçınılmazdır. Tüm bu nedenlerle yani alacaklı konumdayken borçlu konuma düşmemek için Ankara’nın en iyi avukatı ile çalışmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

Ankara Avukat Ne Kadar Kazanır?

Ankara avukat ne kadar kazanır sorusu çokça gündeme gelmektedir. Bu sorunun cevabında önce üçlü bir ayrıma gidilmesi gerekmektedir. Üç tür avukatlık yapılmaktadır. Bunlar serbest avukatlık, bağlı çalışan işçi avukatlık ve kamu avukatlığıdır. Kamu avukatlarının maaşları her yıl açıklanmakta olup birçok kurumda buna ek olarak prim şeklinde vekalet ücreti ödemesi alınmaktadır. Kurumun tarafı olduğu dosyalarda kazanılan vekalet ücreti bir havuzda toplanır ve kurum avukatlarına yılda tek seferde ödenir. İşçi avukatlarda böyle bir prim bulunmamaktadır. Genel olarak yalnızca maaş alınmaktadır. Ankara Barosu işçi avukatlara verilmesi tavsiye edilen maaşı her yıl yayınlamaktadır. 2022 yılının ikinci altı ayı için bu rakam 9.000,00-TL olarak belirlenmiştir. Ancak uygulamada özellikle yeni mezun avukat bu parayı dahi kazanamamakta ve asgari ücret düzeyinde maaş almaktadır. Serbest avukatların ise belirli bir maaşları bulunmamaktadır. Yani bilinenin aksine devlet tarafından avukatlara ödenen herhangi bir maaş ödemesi bulunmamaktadır. Serbest avukatlar bazı aylarda hiç para kazanamadığı gibi bazı aylarda da çok iyi kazanımlar elde etmektedirler. Ankara’da bürosu bulunan serbest bir avukatın aylık kazancının bir alt veya üst sınırı da bulunmamaktadır.

Ankara Avukat Ücretleri

Ankara avukat ücretleri ne kadardır sorusu Google arama motorunda en çok aratılan soruların başında gelmektedir. Avukatlar, yapılacak olan işin mahiyeti, mesleki bilgi ve tecrübelerini göz önünde bulundurarak bir fiyat belirlemektedir. Avukat ücreti belirlenirken her yıl yayınlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi dikkate alınmak zorundadır. Zira avukatın bu asgari ücret tarifesi altında iş kabul etmesi yasaktır. Örneğin 2022 yılının ikinci altı ayı ile 2023’ün ilk altı ayı için Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde takip edilecek bir dava için öngörülen avukat ücreti 9.200-TL’dir. Dolayısıyla avukatın bu mahkemede görülecek davalarda avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenen 9.200-TL ücretin altında anlaşma yapmaması gerekmektedir. Her dava kendi içerisinde farklılık içermekte olup tüm davalarda aynı avukat ücreti belirlenmesi mümkün değildir. Bu nedenle hukuki ihtilafların çözümü için avukat ücretini merak eden vatandaşların Ankara en iyi avukatı arayarak bu konuda bilgi alması önem arz etmektedir.

Ankara Avukata Danışma Ücreti

Ankara avukata danışma ücretinin en az ne kadar olabileceği avukatlık asgari ücret tarifesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre 2022 yılı ve 2023 yılı için büroda sözlü danışma ücreti ilk bir saate kadar en az 1.200-TL olmuştur. Takip eden her saat için ise ayrıca 700,00-TL ücret alınması gerekmektedir. Avukatın bu ücretler altında hukuki danışma hizmeti vermesi yasaktır. Avukata danışma ücreti vatandaşlar tarafından fuzuli bir ödeme gibi görünmekte ise de yüksek maliyetle ve zor bir şekilde çözülebilen bir sorunun 1 saatlik danışma hizmeti alarak kolaylıkla çözüldüğü durumlar yaşanmaktadır. Bu nedenle vatandaşların Ankara’nın en iyi avukatına danışmaları önemle tavsiye edilmektedir.

Ankara Avukat Nakil İşlemleri

Ankara avukat nakil işlemlerinin nasıl olacağı Ankara Barosu’nun resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ankara dışında faaliyet gösteren bir avukatın Ankara Barosu’na geçmek istemesi ve Ankara’da çalışan bir avukat olmak istemesi halinde birtakım belgeler istenmektedir. Ankara Baro Başkanlığı’na hitaben bir dilekçe, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, biometrik fotoğraf ile harçların yatırıldığını gösteren makbuzların teslim edilmesi gerekmektedir. Akabinde yapılan nakil başvurusu baro tarafından kabul edildiği takdirde bir sicil numarası verilmektedir. Sonrasında ise Ankara’da sürekli faaliyet gösteren bir avukat olarak faaliyete başlanmaktadır.

Ankara Avukat İş İlanları

Ankara avukat iş ilanları özellikle son yıllarda Google arama motorunda oldukça fazla aranmaktadır. Bunun en büyük nedeni ise ülkemizde çok sayıda hukuk fakültesi olması ve dolayısıyla her yıl ihtiyaçtan çok daha fazla avukatın mesleğe başlamasıdır. Avukat sayısındaki bu artış özellikle yeni mezunların iş bulamamasına sebep olmuştur. Bu nedenle de Ankara’da yayınlanan avukat iş ilanlarında ciddi şekilde yığılmalar mevcuttur. Avukat iş ilanlarında en çok iş bulunan sitelerin başında Ankara Barosu’nun internet sitesidir. Bu sitede avukat iş ilanları bulunduğu gibi stajyer avukat, katip, sekreter, gider ortağı gibi birçok ilan da bulunmaktadır. Yine sahibinden isimli internet sitesinde avukat iş ilanlarının sıkça verildiği karşımıza çıkmaktadır. Avukat iş ilanlarında öne çıkabilmek yani istenen işin bulunabilmesi için avukatların özgeçmişinin oldukça iyi olması gerekmektedir. Zira halihazırda çok sayıda olan avukatlar arasında doğal olarak ciddi bir rekabet bulunmaktadır. Bu nedenle özgeçmişler arasındaki çok küçük farklar bile avukat iş ilanlarında öne geçirebilmektedir. 

Ankara Avukat Sorgulama

Ankara avukat sorgulama iki farklı şekilde yapılabilmektedir. Avukat sorgulama, Ankara Barosu’nun resmi internet sitesindeki baro levhası bölümünden yapılmaktadır. Yine Türkiye Barolar Birliği’nin resmi internet sitesindeki baro levhası bölümünden isim, soyisim gibi bilgiler girilerek Ankara’da görev yapan avukat sorgulaması yapılmaktadır. Bazı durumlarda baro levhasında iletişim bilgileri yazmayan avukatlar da olabilmektedir. Bu durumda Ankara Barosu’nu arayarak avukatın iletişim bilgileri öğrenilmektedir.

Ankara Avukatlar Barosu

Ankara avukatlar barosu diye nitelendirilen yer aslında Ankara Barosu’dur. Baro kelimesi Fransızca kökenli olup anlamı ise bir şehirdeki avukatların bağlı bulundukları mesleki kuruluş olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla Baro kelimesinin anlamı, içerisinde avukatları da barındırdığı için Ankara avukatlar barosu demek yerine Ankara Barosu denilmesi daha doğru olmaktadır.

Ankara Avukatlık Bürosu

Ankara avukatlık bürosu olarak her türlü hukuki iş ve işlemler tarafımızca yürütülmektedir. Boşanma davası ve ceza davası başta olmak üzere kişilerin yargısal açıdan tüm ihtiyaçlarının karşılandığı yer avukatlık bürosudur. Ankara ilinde görev yapacak avukatlık bürosu, bir kişi ile açılabildiği gibi birden fazla kişiyle de açılmaktadır. Bu doğrultuda Ankara merkezli bir avukatlık bürosu olarak tarafımızca 10 kişilik bir ekip ile hizmet verilmektedir.

Ankara Avukatın Rolü

Ankara avukatın rolü, en iyi davalarda anlaşılmaktadır. Zira davaların açılması, takip edilmesi, duruşmaya girilmesi, dilekçelerin sunulması ve itiraz edilmesi gibi birçok yerde avukatın rolü ön plana çıkmaktadır. Davaların her aşamasında yapılacak olan işlemlerin doğru yapılması ve yasal süreleri içerisinde yapılması bir adım öne geçirmektedir. Bu vesile ile olası bir hak kaybı yaşanması durumu bertaraf edilmektedir.