İdare Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosu olarak İdare Hukuku alanında verilen hizmetler;

  • İdari işlemlere ilişkin itiraz, başvuru ve iptal süreçlerinin takip edilmesi; 
  • İdari işlemlerde gerekli evrakların, yazışmaların ve dilekçelerin düzenlenmesi; 
  • İdari işlem ve eylemlere karşı tam yargı davası açılması ve takibi 
  • İdari işlemlere karşı iptal ve yürütmeyi durdurma kararı alınmasına ilişkin davaların açılması ve takibi 
  • Kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması ve düzenlenmesi; 
  • Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü; 
  • Kamulaştırma ve imar mevzuatına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü 
  • İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi

                                                                                                                                       Avukat Sarp ÖZDEMİR