Miras Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosu olarak Miras Hukuku alanında verilen hizmetler ;

 • Veraset ilamı alınması işlemi
 • Vasiyetname düzenlenmesi işlemi
 • Vasiyetnamenin açılması davalarının açılması ve takibi
 • Vasiyetnamenin iptali davalarının açılması ve takibi
 • Mirasçılık belgesinin iptali davalarının açılması ve takibi
 • Mirasın reddi davalarının açılması ve takibi
 • Mirasın tespiti davaları açılması ve takibi
 • Muris muvazaası davaları açılması ve takibi
 • Mirasçıdan mal kaçırma davaları açılması ve takibi
 • Mirasın hükmen reddi davaları açılması ve takibi
 • Tenkis davaları açılması ve takibi
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
 • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
 • Miras intikal işlemlerinin yapılması ve takibi

                                                                                                                                          Avukat Sarp ÖZDEMİR