Ankara icra avukatı, Google arama motorunda en çok aratılan ve merak edilenlerden biridir. Zira icra avukatı, alacaklı veya borçlu kişilere her konuda hukuki destek sağlamakta ve herhangi bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçmektedir.

İcra alanında Ankara ilinde faaliyet gösteren avukatlar bu şekilde anılmaktadır. İcra alanı, en kapsamlı hukuk alanlarından biridir. Bu kapsamın büyüklüğü uzmanlık alanlarını çeşitlendirmektedir. Örneğin ilamsız icra takibi konusunda uzman olan bir avukatın, iflas dosyaları konusunda bir bilgisinin olmadığı durumların yaşanması olağandır. Bu nedenle icra avukatı ile iletişime geçilerek tam olarak hangi konuda hizmet alınmak istendiğinin bilgisinin verilmesi oldukça önemlidir. Ancak bu sayede istenen hukuki hizmet alınacak ve sorunlar doğru bir şekilde çözülecektir.

İcra avukatının görevleri, öncelikle müvekkilinin menfaatini korumaktır. Menfaatin korunması için de doğru iş ve işlemlerin yerine getirilmesine bağlıdır. Alacağını tahsil etmek isteyen kişiler yönünden icra avukatının yapması gerekenlerden biri icra takibini doğru bir şekilde başlatmaktadır. Özellikle takip talebinde bazı hususların belirtilmesi veya belirtilmemesi ciddi hak kayıplarına sebebiyet vermektedir. İcra takibi başlatıldıktan sonra ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi, dosyanın kesinleştirilmesi, haciz ve muhafaza işlemlerinin yapılması, kıymet takdiri ve satış işlemlerinin yapılması avukatın başlıca görevleri arasında yer almaktadır. Bu sayılan işlemlerden birçoğu süreli işler olup usulüne uygun bir şekilde yapılmadığı takdirde alacağın tahsili noktasında sorun yaşandığı sabittir. Yine borçlu olarak bulunulan dosyada yapılabilecek itirazlar haklı olsa dahi süresi içinde yapılmaz ise hukuken bir anlam ifade etmemektedir. Tüm bu nedenlerle gerek alacaklı gerek ise de borçlu olarak bulunulan dosyaların en iyi icra avukatı ile takip edilmesi son derece elzemdir.

İcra avukatının öneminin kavranması için öncelikle genel terimlerin açıklanması gerekmektedir. Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devletin yetkili organları ve devlet gücü tarafından gerçekleştirilmesine hizmet eden faaliyetin tümüne cebri icra faaliyeti denir. Buna ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalına ise cebri icra hukuku veya takip hukuku denir. Zaman zaman takip hukukunu ifade etmek için icra ve iflas hukuku denildiği görülmekte ise de icra ve iflas hukuku, takip hukukunun alt dallarıdır. Bunların dışında, örneğin konkordato takip hukukunda düzenlenmekle birlikte aslında gerçek anlamda ne icra ne de iflas hukukuna dahildir. İcra hukuku iki taraf sistemi üzerine kurulmuştur. Takibin tarafları, alacaklı ve borçludur. İcra takiplerine yön ve şekil veren işlemlere takip işlemi denir. Takip işlemleri de taraf takip işlemleri ve icra takip işlemleri olarak ikiye ayrılır. Taraf takip işlemi, icra takip işlemlerinin yapılmasını sağlamaya yönelik takip prosedürü içinde tarafların yaptıkları işlemlerdir. Bu noktada icra alanında görev yapan avukatın önemi ön plana çıkmaktadır. Zira icra takip işlemlerinin uzman icracı ile yürütülmesi olası hak kayıplarının önüne geçeceği gibi alacağın tahsili de hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

En iyi icra avukatı Ankara olarak öne çıkan hukuk büroları, bu alanda en iyi hizmeti vermek için çaba göstermektedir. Bu kapsamda dava dilekçelerinin hazırlanışı farkı ortaya çıkarmaktadır. Zira bazı vatandaşlar avukat ücreti ödememek için mesleki bilgisi ve yeterliliği olmayan ve arzuhalci olarak nitelendirilen kişilerin yazdığı dilekçeler ile dava açmaktadır. Bu kişilerin dilekçeleri ile açılan davalar genellikle kayıp ile sonuçlanmaktadır. Zira arzuhalciler kanunları, mevzuatı ve içtihatları bilmemektedir. Bu nedenle her türlü hukuki iş ve işlemler ile ilgili en iyi icra avukatı Ankara ile çalışılması son derece önemlidir.

Ankara İcra Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ankara icra avukatı hangi davalara bakar sorunu cevaplamamız gerekmektedir. Ankara icra avukatı, icra müdürlüğündeki dosyaların takibini yaptığı gibi icra hukuk mahkemesinde taraf vekili olarak da görev almaktadır. Yalnızca bu alandaki dava ve icra dosyalarına bakabileceği gibi hukukun başka alanlarındaki dosyaların da takibini sağlayabilmektedir.

Ankara İcra Avukatı Ücreti

Ankara icra avukat ücreti, avukatlık asgari ücret tarifesinde belirtilen asgari tutarlardan az olmamak kaydı ile taraflar arasında serbestçe belirlenmektedir. 2023 yılı avukatlık asgari ücret tarifesine göre konusu para olmayan icra takipleri için en az 1.800-TL belirlenmiştir. Ancak konusu para olan icra takipleri için ayrıma gidilmiş olup alacak miktarı arttıkça azalan bir avukatlık ücreti oranı belirlenmiştir. Örneğin 100.000-TL’ye kadar olan icra takiplerinde vekalet ücreti en az %16 olarak belirlenmiş olup, sonra gelen 100.000-TL için en az %15 olarak belirlenmiştir. Bu yüzdelik rakam yukarıda belirtildiği üzere miktarla ters orantılı olmaktadır.

Ankara icra avukatı fiyatları sabit olmayıp değişkenlik göstermektedir. İcra dosyalarının alacaklı vekili olarak takip edilmesi durumlarında genellikle alacak miktarı üzerinden belirli bir yüzdelik şeklinde anlaşma sağlanır. Ancak borçlu vekili olarak takip edilen dosyalarda ise genellikle borç miktarının belirli bir yüzdesinden ziyade sabit bir ücret üzerinde anlaşmalar yapılmaktadır. İcra avukatı ile yapılan anlaşma, alacağın yüzde 15’i olabileceği gibi yüzde 30’u olması muhtemeldir. Bu denli farklı oranların talep edilmesinin en büyük sebebi icra ekibinin sayısı ve niteliğidir. Tek başına icra dosyalarını yürüten bir avukat ile yanında çok sayıda icra takip elemanı çalıştıran bir avukatın verdiği hizmet aynı olmayacağı gibi talep ettiği ücret de aynı olmayacaktır. Bu nedenle icra avukatının fiyatlarının öğrenilmesi için telefon ile iletişim kurulması ve randevu alınması gerekmektedir.

Ankara İcra Avukatına Danışma Ücreti

Ankara icra avukatına danışma ücreti, asgari ücret tarifesine aykırı olmamak kaydı ile avukat ve danışan kişi arasında serbest bir şekilde belirlenmektedir. Avukatlık asgari ücret tarifesine göre avukata danışma ücreti, bir saate kadar 1.200-TL olarak düzenlenmiştir. Bu rakam 2023 yılı için geçerli olup yıl içinde artış göstermesi beklenmektedir. 1.200-TL tutarındaki asgari bedelden daha az danışma ücreti belirlenmesi veya danışma ücretinin ücretsiz olarak verilmesi yasaklanmıştır. Avukata danışma süresinin bir saatten daha uzun sürmesi halinde devam eden her bir saat için ayrıca en az 700-TL tutarında danışma ücreti alınması zorunlu kılınmıştır.

Ankara icra avukat sayısı her geçen gün artmaktadır. Daha doğrusu Ankara’da faaliyet gösteren avukat sayısı sürekli artmaktadır. Bunun sonucu olarak da icra avukatı sayısında artış meydana gelmektedir. Bu sayının net bir şekilde tespit edilmesi mümkün değildir. Zira bu alanda hizmet veren avukatların ayrı bir listesi bulunmamaktadır. Ankara Barosu’nun internet sitesinde her yıl kayıtlı avukat sayısı açıklanmakta ise de bu alanda hizmet veren avukatlar açık bir şekilde yazılmamaktadır.

Ankara İcra Avukat Sorgulama

Ankara icra avukat sorgulama, Ankara Barosu’nun ve Türkiye Barolar Birliği’nin levha bölümünden yapılmaktadır. Baroya kayıtlı olan her avukatın bilgileri baro levhasında bulunmaktadır. Ancak bilgilerinin herkese açık olmamasını isteyen avukatlar görünmesini istemedikleri bilgilerin gizlenmesini isteme hakları bulunmaktadır.

Ankara İcra Avukatı Yorumları

Ankara icra avukatı yorumları iyi veya kötü olabilmektedir. Ancak genele baktığımızda hep iyi yorumlarla karşılaşmaktayız. Bunun da en büyük sebebi reklam çalışmalarıdır. Bazı avukatların yorumlarında, kısa aralıklarla atılmış yüzlerce iyi yorum bulunmaktadır. Ancak bu yorumların gerçek kullanıcılar olmadığı aşikardır. Örneğin bir haftalık bir süreçte yüzlerce iyi yorumu bulunan bir avukatın, sonraki aylarda toplam 1 veya 2 yorum alması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu durum icra avukatı arayan kişileri yanıltmaktadır. Zaten yorumu bulunan hesapların da gerçek kullanıcılar olmadığı çok rahat bir şekilde anlaşılmaktadır. Bu nedenle avukat arayan kişilerin yorumları incelerken daha dikkatli olması elzemdir. Yalnızca yorumlardan hareket edilmemesi gerekmektedir. Avukatın bilgisi, meslekteki tecrübesi, yazmış olduğu bilimsel makaleleri ve faaliyet yürüttüğü ekibi ile birlikte bir değerlendirme yapılması halinde doğru bir sonuca varılır.

Ankara İcra Avukatı Tavsiye

Ankara icra avukatı tavsiye, forum sitelerinde cevabı aranan hususlardan biridir. Ancak forum sitelerinden veya başka sitelerden yapılan bu aramalar her zaman sağlıklı sonuç vermemektedir. Çünkü bu sitelerin bazıları para alarak yanıltıcı tavsiyelere yer vermektedir. Avukatlık mesleğinde reklam yasağı bulunmaktadır. Reklam yasağı bulunmasından dolayı da avukatların bazıları bu şekilde gizli reklam yapmaktadır. Bu nedenle avukat tavsiye içeren sitelerin dikkatli bir şekilde irdelenmesi çok önemlidir. Aksi halde istenen hukuki hizmetin alınamaması ihtimali doğmaktadır. Bu gibi durumların yaşanmaması adına icra avukatı tavsiyesi arayan kişilerin sadece yorumlara bakması yanıltıcı olmaktadır. Site içesinde bulunan yazılar, mesleki tecrübe, birlikte hizmet verdiği ekibi gibi birçok kıstas beraber değerlendirilmek suretiyle bir karar varılması olası hak kayıplarını engelleyecektir.

Ankara İcra Avukatı
Ankara icra avukatı

Ankara İcra Avukatları İletişim

Ankara icra avukatları iletişim bilgilerine internet üzerinden kolayca ulaşım sağlanır. Google arama motorunda avukatın isim ve soyismi yazıldığında, kendi sitesi var ise en kolay iletişim buradan sağlanır. Kendi sitesi içerisinde telefon, mesaj veya mail bilgileri bulunan avukata, vatandaşların hangi yolla ulaşmak istedikleri kendi insiyatiflerindedir. İnternet sitesi bulunmayan avukatlara ise baronun sitesinden ulaşılmaktadır. İcra alanında faaliyet gösteren avukatların iletişim bilgileri, bağlı bulunduğu baronun web sitesinde levha bölümünde yazmaktadır.

Ankara İcra Avukat Telefon Cep

Ankara icra avukat telefon cep şeklinde birçok arama yapılmaktadır. Bu aramaların iki sebebi bulunmaktadır. Bunların ilki borçlu olan kişilerin icra avukatına ihtiyaç duyması durumudur. Zira borca ilişkin birçok itiraz sebebi vardır. Bu hususların öğrenilmesi ve gerekli itirazların icra avukatı aracılıyla yapılması amaçlanmaktadır. Bir diğer sebebi ise alacaklı olan kişilerin, borçlu aleyhine icra takibi başlatmak istemesidir. Alacaklı kişilerin en büyük endişesi, paranın tahsil edilip edilemeyeceğidir. Hiç kimse tahsil edilemeyecek bir alacak için boşuna para harcamak istemez. Bu nedenle de uzman bir icra avukatından yardım almak istemektedir. Anılan bu ihtiyaçlar nedeniyle de internete Ankara icra avukat telefon cep şeklinde aramalar yapılmakta ve en iyi hizmetin alınması için arayışa girilmektedir.

İcra Avukatı Nasıl Olunur?

İcra avukatı nasıl olunur sorusunun cevabı oldukça basit olsa da uygulamada oldukça zorluklar içermektedir. Hukuk fakültesini ve avukatlık stajını başarı ile bitirmek avukat olmaya yetmekte ise de icra hukuku alanında iyi bir şekilde hizmet vermek hiç kolay değildir. Zira icra dosyalarının takibi, belki de avukatlığın en zor kısımlarından biridir. Bu nedenle Ankara’da bulunan bir icra avukatı olmak için uzun bir mesleki tecrübeye ihtiyaç vardır. Ancak bu sayede müvekkillere ait icra dosyaları başarılı bir şekilde yürütülecektir.

Ankara Tahsilatçı Hukuk Büroları

Ankara tahsilatçı hukuk büroları şeklinde yapılan aramaları genellikle alacaklı olan vatandaşlar yapmaktadır. Tahsilatçı kelimesi farklı anlamlarda kullanılmakta ise de burada kastedilen tahsilat icra dosyasının tahsilini sağlamaktır. Yani icra alanında kendini ispatlayan hukuk büroları, vatandaşlar tarafından tahsilatçı hukuk bürosu olarak anılmaktadır. İcra dosyalarının tahsilini sağlamak günümüz şartlarında zorlaşmıştır. Zira borçlu olan birçok kişi, borucunu ödememek adına çeşitli yollara başvurmaktadır. Örneğin üzerindeki mallara haciz gelmemesi için bir başkasının üzerine geçirilmesi durumuna sıklıkla rastlanmaktadır. Alacaklı olan kişiler de malların kaçırılması nedeniyle, alacaklarını tahsil edemeyeceklerini düşünerek çoğu zaman dosya bile açmamaktadır. Hatta başka icra dosyaları da bulunan borçlular için zaten alabilecek olsalar diğer dosyalar alırdı şeklinde yanlış bir düşünce içinde girilmektedir.  Bu yaklaşım son derece hatalıdır. Zira bir icra dosyasının sizden daha önce başlatılması onun öncelikli olduğu ve geciktiğiniz anlamına kesinlikle gelmemektedir. İcra dosyalarında en önemli şey araştırmadır. Öncelikle borçlunun adresleri, hesapları, şirketleri, iş yaptığı kişi ve kurumlar gibi konularla ilgili detaylı bir araştırma yapılması şarttır. Örneğin borçlunun malvarlıkları üzerinde 50 tane dosyanın haczi bulunabilir. Bu durumda malvarlıklarının satışından para gelme ihtimali düşüktür. Ancak borçlunun bir kişiden veya devlet kurumundan alacağı tespit edilirse bu önceki 50 dosyanın bir önemi kalmamaktadır. Zira borçlunun alacaklı olduğu bu kuruma haciz müzekkeresi gönderilmesi halinde, alacağın tahsili kolay bir şekilde sağlanmaktadır. Dolayısıyla her dosya kendi içerisinde değerlendirilmeli ve çözüm yolu bulunmalıdır. Bazı durumlarda da borçlunun kendi adına kayıtlı malvarlığı görünmese de mirasçısı bulunduğu kişilerin malvarlığı bulunabilmektedir. Yine bunun da tespiti yapılarak borçlu adına kayıtlı olmasa da mirasçısı olarak bulunduğu kişilerdeki miras paylarına haciz konulmaktadır.