Sigorta Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosu olarak Sigorta Hukukuna ilişkin olarak verilen hizmetler;

  • Trafik kazası neticesinde sigorta şirketleri ve ilgililere karşı araç değer kaybı, araç hasar bedeli, araç kazanç kaybı bedelinin tahsilinin sağlanması adına dava açılması ve takibi 
  • Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davalarının açılması ve takibi 
  • Hayat ve Maluliyet Sigortası davalarının açılması ve takibi 
  • Trafik kazalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve takibi 
  • Yangın sigortası davalarının açılması ve takibi 
  • Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkların çözümü 
  • Tıbbi malpraktis davalarının açılması ve takibi 
  • Ferdi Kazalara ilişkin davaların açılması ve takibi 
  • Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davaların açılması ve takibi

                                                                                                                                       Avukat Sarp ÖZDEMİR