Tazminat Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosu olarak Tazminat Hukuku alanında verilen hizmetler;
 

  • Uğranılan her tür zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek kişi, tüzel kişi ya da resmi kurumlara karşı açılacak her tür maddi-manevi tazminat davalarının açılması ve takibi​
  • İş kazasından kaynaklı maddi-manevi tazminat davalarının açılması ve takibi 
  • Destekten yoksun kalma tazminatı davasının açılması ve takibi 
  • Trafik kazalarından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davalarının açılması ve takibi 
  • Sözleşmeden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davalarının açılması ve takibi 
  • Haksız fiilden kaynaklanan maddi-manevi tazminat davalarının açılması ve takibi 
  • Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davalarının açılması ve takibi

                                                                                                                                       Avukat Sarp ÖZDEMİR