Ankara boşanma avukatı, evlilik birliğini sonlandırmak isteyen vatandaşların boşanmaları için dava sürecini başlatır ve yönetir. Her evlilik birbirinden farklı özellikler ve olaylar barındırdığı için boşanma davaları süreci de farklılıklar içermektedir. Avukat olarak her dava kendi içerisinde değerlendirilmekte ve somut olaya uygun çözümler bulunmaktadır. En iyi boşanma avukatı ile çalışmak hayati önem taşımaktadır. Zira boşanma davaları ile ilgili yapılabilecek bir hata ciddi hak kayıplarına sebep olacaktır. Özellikle iki tarafın da birbirinden tazminat talep ettiği durumlarda kusurun, karşı tarafta olduğunun ispatlanması çok önemlidir. Yine delillerin mahkeme dosyasına sunulması konusunda ince elenip sık dokunmalıdır. Çünkü sunulmaması gereken bir delilin veya kanuni yollarla elde edilmemiş delillerin sunulması halinde karşı tarafça şikayet yoluna başvurulma ihtimali bulunmaktadır.

Bu doğrultudaki ihtilafların çözümü için en iyi boşanma avukatı Ankara ile çalışılması son derece önemlidir. Bu durumda olası bir hak kaybının da önüne geçilecek ve dava en kısa sürede sonuçlanacaktır.

Boşanma avukatı görevleri içerisinde akla ilk olarak boşanma dava dilekçesinin hazırlanması gelmektedir. Boşanma dava dilekçesinde boşanmada hangi sebeplerin gösterileceği, hangi tazminatların ne kadar talep edileceği, yine nafaka talebinin ne kadar olacağı gibi çok önemli hususlar bulunmaktadır. Boşanma dava dilekçesi hazırlanırken en çok dikkat edilmesi gereken yer sonuç ve talep bölümüdür. Bu nedenle boşanma avukatı tarafından dava dilekçesi titizlikle hazırlanmalıdır. Ayrıca avukatın bir diğer görevi duruşmalara katılmaktadır. Boşanma davalarında duruşmalara katılmak, beyanda bulunmak ve tanıklara doğru sorular sormak çok önemlidir. Yine karar verildikten sonra aleyhe bir hüküm bulunması halinde istinaf kanun yoluna süresi içinde başvuru yapılmaktadır. Boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren kişilerin temel görevleri bunlar olmakla birlikte davanın birçok aşamasında etkin rol oynamaktadır.

Boşanma Davasında Avukatın Önemi

Boşanma avukatının önemi en çok tanıkların dinlendiği duruşmalarda ortaya çıkmaktadır. Zira boşanma davasında, tanıkların beyanları somut olaya ışık tutmaktadır. Tanıklar bildiklerini anlattıktan sonra mahkeme hakimi taraf avukatlarına soruları olup olmadığını sormaktadır. Bu aşamada avukat tarafından en doğru soru sorularak davanın kazanılması için büyük bir avantaj kazanılmaktadır. Ayrıca boşanma davalarında usul hükümlerinin doğru uygulanıp uygulanmadığının kontrolü de yine boşanma avukatı tarafından yerine getirilmektedir. Emsal Yargıtay kararları ve içtihatlar da vekil ile temsilin önemine işaret etmektedir.

Boşanma Avukatı Hangi Davalara Bakar?

Ankara boşanma avukatı hangi davalara bakar sorusunun cevabı olarak; anlaşmalı ve çekişmeli boşanma, nafaka, velayet, boşanmada maddi ve manevi tazminat ile boşanmada mal paylaşımı davaları söylenebilir. Bu davalar ayrı ayrı açılabileceği gibi tek bir davada da istenebilmektedir. Ancak boşanmada mal paylaşımı davası bunun istisnasıdır. Zira mal paylaşımı davasının açılmasının ön şartı boşanma kararının kesinleşmesidir.

Ankara Boşanma Avukatı Ücretleri

Ankara boşanma avukatı ücretleri ne kadar sorusu Google arama motorunda en çok aratılan ve merak edilen konulardan biridir. Boşanma avukat fiyatları değişkenlik göstermekte olup en az ne kadar ücret alabileceği belirlidir. Her yıl yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde boşanma davasının ücretinin en az ne kadar olacağı ilan edilmektedir. Son yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinde anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları için belirlenen taban ücret 9.200-TL‘dir. Avukatlık ücretinin bu belirlenen paranın altında olması açık bir şekilde yasaklanmıştır. Bu asgari ücret tarifesi altında bir meblağda anlaşılması halinde soruşturma açılma ihtimali doğmaktadır. Taban ücret belirlenmekte ise de tavan bir ücret belirlenmemektedir. Bu nedenle avukatın bu 9.200-TL’nin altına düşmemek kaydı ile ücreti serbestçe belirleme hakkı bulunmaktadır. Boşanma davalarında faaliyet gösteren kişiler de mesleki bilgi, birikim, tecrübe ve işin zorluğu gibi faktörleri dikkate alarak ücret belirlemektedir. En iyi Ankara boşanma avukatı ücretinin ne kadar olduğu ile ilgili belirli bir rakam söylemek mümkün değildir. Zira her olayın zorluğu ve yapısı değişkenlik göstermekte olup en iyi boşanma avukatına danışarak vekalet ücretinin ne kadar olduğu öğrenilebilmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı Danışma Ücreti

Danışma ücretinin en az ne kadar olacağı da avukatlık asgari ücret tarifesinde belirlenmiştir. Buna göre avukata danışma ücreti bir saate kadar 1.200-TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 ile 2023 yılları için geçerlidir. Bu 1.200-TL altında bir danışma ücreti belirlenmesi veya ücretsiz danışma hizmeti verilmesi yasaktır. Danışmanın bir saatten uzun sürmesi halinde takip eden her bir saat için ayrıca en az 700-TL ücret alınması öngörülmüştür. Avukata danışma ücretini ödemeyerek kar etmeye çalışan vatandaşlar, yapmış oldukları yanlış iş ve işlemlerle çok daha büyük zararlara uğramaktadır. Bu nedenle herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına boşanma ile ilgili her türlü hukuki iş ve işlemlerle ilgili en iyi boşanma avukatına danışılması son derece önemlidir.

Boşanma avukatı fiyatları değişkenlik göstermektedir. Fiyatlar avukatın bilgisine, tecrübesine ve ekibine göre artıp azalmaktadır. Belirli bir üst limit olmasa da alt sınır bellidir. Taban fiyat, avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenmektedir. Avukat fiyatını telefonla öğrenmek çok sağlıklı olmamaktadır. Zira her avukatın vermiş olduğu hizmet kalitesi aynı değildir. Bu nedenle avukatları sırayla arayıp ücret olarak daha az para isteyenle anlaşmak, ileride cebinizden daha fazla para çıkmasına sebebiyet verebilmektedir. Özetle avukatlar arasındaki karşılaştırmanın, yalnızca fiyatın azlığı veya çokluğu ile yapılmaması gerekmektedir. Tüm bu yukarıda sayılan faktörlerin detaylı bir şekilde değerlendirilmesi sonucunda bir karara varılması olası hak kayıplarının önüne geçmektedir.

Ankara Boşanma Avukatı Yorumları

Ankara boşanma avukatı yorumları da yine Google arama motorunda en çok merak edilenlerden biridir. Boşanma avukatı arayan kişiler, etraflarında tanıdıkları ve güvendikleri bir avukat bulunmadığı takdirde yorumları referans alarak avukat bulmak istemektedir. Bu boşanma avukatı yorumlarının sayısının fazla olması ve olumlu olması halinde avukat ile iletişime geçilmektedir. Ancak bilinmesi gereken husus şu ki o yorumların birçoğu gerçek değildir. Bot hesap olarak nitelendirilen Google hesaplarıyla, çok sayıda olumlu yorum yapılmak ve puanlanmak suretiyle güvenilir bir boşanma avukatı imajı çizilmektedir. Bu hesapların çoğunda fotoğraf olmadığı gibi genellikle kısa aralıklarla benzer yorumlar atılmaktadır. Ancak bu yorumlar yukarıda bahsedildiği üzere gerçeği yansıtmamaktadır. Bu nedenle internet üzerinden boşanma avukatı arayan kişilerin, yalnızca yorumlara güvenerek hareket etmesi son derece sakıncalı bir durumdur. Boşanma avukatı olarak seçilecek kişinin tecrübesi, ekibi ve sitesinde bulunan makalelerin kalitesi gibi birçok faktörün bir arada değerlendirilmesi olası hak kayıplarının önüne geçecektir.

En İyi Ankara Boşanma Avukatı

En iyi olarak kabul edilen avukat; dava dilekçesini doğru hazırlamakta, dilekçeler teatisini eksiksiz bir şekilde yerine getirmekte, tüm delilleri bildirmekte ve duruşmalara düzenli olarak girmektedir. Boşanma davalarında mesleki tecrübe oldukça önemlidir. Zira hangi aşamada hangi hususların ileri sürüleceği gibi konular davanın kazanılmasında veya kaybedilmesinde etkili olmaktadır. Bu nedenle en iyi Ankara boşanma avukatı ile davaların yürütülmesi olası bir hak kaybının önüne geçtiği gibi davanın kazanılmasına da doğrudan etki etmektedir.

Ankara’da en iyi boşanma avukatı denildiğinde hukuk büromuz da dahil olmak üzere bazı bürolar ön plana çıkmaktadır. Bunun en büyük sebeplerinden biri verilen avukatlık hizmetinden memnuniyetin son derece yüksek olmasıdır. Bu doğrultuda müvekkillere en iyi şekilde hizmet verilmekte ve davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması amacı ile hareket edilmektedir. Bu kapsamda özellikle boşanma davalarında; iyi bir boşanma avukatı ile çalışıldığı takdirde hızlı ve doğru bir hizmet alınacak ve hak kaybı yaşanmayacaktır.

Boşanma Avukatı Nasıl Olunur?

Boşanma avukatı nasıl olunur sorusunu cevaplama gereğimiz doğmuştur. Boşanma avukatı olmak için öncelikle bir hukuk fakültesinden başarılı bir şekilde mezun olunması gerekmektedir. Hukuk fakültesinin kaç yılda bitirildiğinin meslek faaliyetleri için resmi bir önemi bulunmamaktadır. Önemli olan şey mezun olmak ve diplomaya sahip olmaktadır. Akabinde hangi şehirde avukatlık yapmak isteniyorsa o ilin barosuna avukatlık stajı için başvuru yapılmaktadır. 1 yıllık avukatlık stajının sonunda avukatlık ruhsatını almaya hak kazanan hukukçular avukat olmaktadır. Avukat olmak, resmiyette boşanma avukatı olmaya yetse de mesleki tecrübe ve bilgi eksikliği gibi sakıncalar bulunmaktadır. Yani Ankara’da yıllarca hizmet vermiş bir boşanma avukatının tecrübesi karşısında yeni mezun bir avukatın doğal olarak eksiklikleri bulunacaktır. Bu nedenle en iyi boşanma avukatı olmak isteyen avukatların bu alanda faaliyet gösteren hukuk bürolarında bir süre çalıştıktan sonra vekaletname almaya başlamasının daha doğru olduğunu düşünmekteyiz.,

Tek Celsede Boşanma

Tek celsede boşanma ancak iki durumda mümkün olmaktadır. Bunların ilki ve herkes tarafından bilineni anlaşmalı boşanma davasıdır. Anlaşmalı boşanma davası tek celsede sonuçlanmaktadır. Bir diğeri ise henüz evlilik süresi 1 yılı dolmamış kişilerin anlaşmaları halinde ortaya çıkmaktadır. Evlilik süresi 1 yılı dolmadığı için her ne kadar tüm hususlarda anlaşma sağlansa da resmi bir anlaşmalı boşanma davası açılamamaktadır. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası açıldıktan sonra davalı tarafında da davayı kabul beyanı dosyaya sunulmakta ve gerekli görüldüğü takdirde tanıklar bildirilmektedir. Dava, her ne kadar çekişmeli boşanma davası olarak görülmekte ise de tarafların boşanma iradeleri aynı ise aile mahkemesi tarafından tek celsede boşanma kararı verilmektedir. Tek celsede boşayan avukat olarak Ankara başta olmak üzere tüm Türkiye’de başarılı bir şekilde hizmet verilmektedir.

ankara boşanma avukatı
ankara boşanma avukatı

Ankara Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Ankara anlaşmalı boşanma avukatı; Ankara ilinde anlaşmalı boşanma davalarında uzmanlaşmış ve bu kapsamda hizmet veren kişilere denilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılabilmesi için evlilik süresinin 1 yılı geçmiş olması gerekmektedir. Ancak tarafların anlaşması halinde 1 yıl dolmadan da boşanma davası açılabilmekte ve tek celsede boşanma gerçekleşebilmektedir. Anlaşmalı boşanma avukatı tarafından dava açıldığı sırada taraflar arasında imzalanan anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulmaktadır. Akabinde en yakın tarihe duruşma günü alınmakta ve tek celsede boşanma gerçekleşmektedir.

Ankara Çekişmeli Boşanma Avukatı

Ankara çekişmeli boşanma avukatına, tarafların anlaşamadığı durumlarda ihtiyaç duyulmaktadır. Ofisimize başvuran müvekkillere her ne kadar anlaşmalı boşanmayı tavsiye etsek de her zaman şartlar bunu uygun olmamaktadır. Müşterek çocukların velayetleri ile maddi talepler konusunda uzlaşma sağlanamaması durumunda çekişmeli boşanma davası açılmaktadır. Bazı durumlarda eşlerden biri anlaşmak için şart koşmaktadır. Örneğin ‘çocuğun velayetini sana veririm ama sen de nafaka istemeyeceksin’ şeklinde koşullu anlaşma taleplerine sıkça rastlanmaktadır. Bu nokta çekişmeli boşanma avukatının öncelikle yapması gereken tarafların ortak bir noktada buluşmasını sağlamak olup bu gerçekleşmediği takdirde çekişmeli boşanma davası açmaktır. Bazı durumlarda boşanmak isteyen eş tehdit, hakaret, fiziksel ve sözlü şiddete de maruz kalmaktadır. Bu suç içerikli davranışlara maruz kalan kişiler derhal avukata başvurmalıdır. Bu sayede kişi hakkında koruma tedbiri başvuruları ve savcılık şikayet işlemleri de bir an önce yerine getirilmektedir.

Ankara Nafaka Avukatı

Ankara nafaka avukatı olarak açılabilecek dava türleri; tedbir nafakası, iştirak nafakası ve yardım nafakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedbir nafakası, dava süresince talep eden kişinin mağduriyetinin önlenmesi adına tedbiren hükmedilen bir nafaka türüdür. İştirak nafakası, boşanma davası sonucunda velayet sahibi eşin lehine çocukların giderleri için hükmedilen bir nafaka türüdür. Yardım nafakası ise boşanmada yoksulluğu düşen eş lehine hükmedilen bir nafakadır. 18 yaşını geçen çocukların da ebeveynlerine karşı yardım nafakasında bulunma hakları bulunmaktadır.  Nafaka avukatı olarak hangi nafakanın ne miktarda talep edileceği somut olaya göre tespit edilerek bu kapsamda her türlü başvuru tarafımızca yerine getirilmektedir.

Ankara Velayet Avukatı

Ankara velayet avukatı, müşterek çocukların üstün yararını gözeterek velayetle ilgili iş ve işlemleri yerine getiren kişidir. Velayet davası, boşanma davası ile birlikte istenebileceği gibi boşanma gerçekleştikten sonra velayet sahibi olmayan eş tarafından da açılmaktadır. Aile Mahkemesi hakimi, kamu düzenini koruma görevi gereği resen araştırma yapmakta ve çocuğun üstün yararını dikkate alarak bir karar vermektedir. Bu aşamada velayet avukatı tarafından müşterek çocuğun hangi eşte yaşamasının daha sağlıklı olacağı yönünde çalışmalar yapılmakta ve deliller sunulmaktadır. Velayet davalarında çocuklar, psikolojilerinin etkilenmemesi adına mümkün olduğunca bu süreçten uzak tutulmaktadır. Çocukların velayetine dair karar verilmeden önce çocukla görüşme yapan bilirkişilerin raporları oldukça önem arz etmektedir. Bu nedenlerle çocukların bu süreçten etkilenmemesi ve zarar görmemesi adına Ankara velayet avukatı olarak tarafımızla veya bu alanda uzman bir avukatla iletişime geçilmesi faydalı olacaktır.

Ankara Mal Paylaşımı Avukatı

Ankara mal paylaşımı avukatı olarak boşanma davasının sonuçlanmasından itibaren eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi sağlanmaktadır. Taraflar arasında ayrıca bir sözleşme bulunmadığı durumlarda edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Kural olarak mal paylaşımı davası, boşanma davasının kesinleşmesinden sonra açılması gerekmektedir. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde boşanma davası devam ederken de mal paylaşımı davası açılmaktadır. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerin en başında mal kaçırma durumu gelmektedir. Mal kaçırma işlemi yapılmadan önce dava açılması ve mallara tedbir konulması oldukça elzemdir. Bu sayede resmiyette payı olmayan ancak boşanma ile hak sahibi olacak eşin maddi hakları korunmaktadır.