Ankara Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı, gerek savcılık soruşturmasında gerek ise kovuşturma sürecinde vatandaşlara destek olmaktadır. Bu kapsamda şikayet ve savunma dilekçelerinin hazırlanması, mahkemede sözlü savunma yapılması, delillerin toplanması gibi birçok iş başarılı bir şekilde yerine getirilmektedir.

Ankara Ceza Avukatının Görevleri

Ankara ceza avukatının görevleri denilince akla ilk savunma gelmektedir. Ceza mahkemelerinde sözlü yargılama usulünün uygulanması nedeniyle duruşmada iyi bir sözlü savunma yapılması gerekmektedir. Ceza avukatı bazen şikayetçi tarafta olabildiği gibi bazen de sanığın tarafında hukuki hizmet vermektedir. Savunma duruşması olarak nitelendirilen ilk duruşmada, sanık beyanları alınmasına müteakip ceza avukatının da savunması alınmaktadır. Ceza yargılamamasında duruşmalara katılmak son derece önemlidir. Ceza mahkemesi tarafından duruşmadan bağışık tutulması kararı yoksa sanığın da her duruşmaya katılması zorunludur. Somut olaydaki araştırma neticesinde savcılık makamı tarafından mütalaa verilmektedir. Mütalaaya karşı savunma, yazılı olarak yapılabildiği gibi sözlü olarak da yapılabilmektedir. Neticesinde verilen karar müvekkil aleyhine hükümler içerdiği takdirde üst mahkemelere itiraz veya istinaf kanun yoluna başvuru yapılmaktadır.

Ankara Ceza Avukatının Önemi

Ankara ceza avukatının önemi, ağır ceza davalarında ön plana çıkmaktadır. Ağır ceza davaları, oldukça zorlu ve tecrübe gerektiren davalardır. Sözlü yargılamanın uygulanması nedeniyle kişilerin ve avukatlarının sözlü beyanları ciddi derecede önemlidir. Ağır ceza duruşmasında söylenmemesi gereken bir kelime dahi dosya durumunu bir anda değiştirmektedir. Bu nedenle ağır ceza avukatının dosyaya çok iyi çalışması gerekmektedir. Özellikle savunma hazırlanırken tüm delillerin ve ifadelerin dikkatlice irdelenmesi ve lehe olan tüm hususların açığa çıkarılması çok önemlidir. Ağır ceza dosyalarının ilk duruşmaları bazı durumlarda çok kritiktir. Zira soruşturma aşamasında tutuklama olmuş ise ilk duruşmada yapılacak iyi bir savunma ile kişi özgürlüğüne kavuşabilir. Ağır ceza duruşmasında tahliye olan kişiler ise çoğu zaman beraat alacaklarını düşünmektedir. Ancak bu düşünce gerçeği yansıtmamaktadır. Tutuklama, bir koruma tedbiridir. Yani tutuklama için kişinin suçu işleyip işlemediğinin kesin olarak tespit edilmesi gerekli değildir. Örneğin aleyhinde hiçbir delil bulunmayan birinin delil karartma ve kaçma şüphesi bulunması halinde de tutuklama kararı verilebilmektedir. Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere özellikle ceza dosyasının ilk duruşmasında iyi bir savunma yapılmak suretiyle en azından dava sonuna kadar tutuksuz yargılanmanın sağlanması son derece önemlidir.

Ankara Ceza Avukatı Ne Kadar Kazanır?

Ankara ceza avukatı ne kadar kazanır sorusunun kesin bir cevabı bulunmamaktadır. Bu alanda faaliyet gösterenler mesleki bilgi, tecrübe ve işin mahiyetine göre fiyat belirlemekte özgürdürler. Avukatlık asgari ücret tarifesinde yazan rakamlardan aşağı olmamak kaydı ile ücret serbestçe belirlenebilmekte olup avukatın kazancının bir üst sınırı bulunmamaktadır. Ancak genel olarak ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukatın kazancının oldukça yüksek olduğu söylenebilir.

Ankara Ceza Avukatı Ücretleri

Ankara ceza avukatı ücretlerinin bir alt sınırı bulunmakta ise de üst sınırı mevcut değildir. Belirlenecek bu avukatlık ücreti, her yıl resmi gazetede yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinden aşağıda olmamalıdır. 2022 yılı ile 2023 yılları arasında savcılık aşamasında takip edilen işler için 2.800-TL, Sulh Ceza Hakimliğinde takip edilen davalar için 4.000-TL, Asliye Ceza Mahkemesi’nde takip edilen davalar için 9.200-TL, Ağır Ceza Mahkemesi’nde takip edilen davalar için 17.400-TL’nin altında bir avukatlık ücreti belirlenmesi yasaktır. Bu rakamlardan aşağı olmamak kaydı ile avukatlık ücreti serbestçe kararlaştırılmaktadır.   

Ankara Ceza Avukatına Danışma Ücreti

Ankara ceza avukatına danışma ücreti resmi gazete yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesinin altında olmamak kaydı ile avukat ile müvekkil arasında serbestçe belirlenmektedir. Bu bahsedilen tarifeye göre 2022 yılı ile 2023 yılları için ceza avukatına danışma ücreti bir saate kadar 1.200-TL’den aşağı olmamak üzere belirlenmektedir. Avukata danışma bir saatte bitmediği takdirde devam eden her bir saat için en az 700-TL ücret takdir edilmelidir. Bu belirlenen rakamlar taban yani alt limit olup herhangi bir üst limit belirlenmemiştir. Avukat danışma ücretinin yüksek olduğu yönündeki söylentilere itibar edilmemesi gerekmektedir. Zira ceza yargılamasında yapılacak bir hata sonucunda yalnızca maddi zarar doğmayıp kişinin özgürlüğü de riske girmektedir. Bu nedenle ceza davası ile ilgili en iyi Ankara ceza avukatına danışılması son derece önem arz etmektedir.

Ankara Ceza Avukatı Sayısı

Ankara ceza avukatı sayısı her geçen gün artmaktadır. Her ne kadar resmi bir rakam mevcut olmasa da avukat sayısının kontrolsüz bir şekilde artmasının sonucu olarak ceza avukatının sayısını da artırmaktadır. Ancak bu sayının artmasının iyi olmadığını söylemek yanlış olmaz. Zira ceza hukuku alanında faaliyet gösteren avukat sayısının bu denli artmasıyla nitelikli ceza avukatını bulmak da bir hayli zorlamıştır. Ceza dosyası bulunan kişiler tarafından meslekte yeterli tecrübeye sahip bir ceza avukatı ile iletişime geçilmesi halinde hak kaybı yaşanmasının önüne geçilecektir.

Ankara Ceza Avukatı Sorgulama

Ankara ceza avukatı sorgulama baro levhasından yapılır. Ancak özellikle ceza avukatı gibi bir seçenek bulunmamaktadır. Zira mesleğinin icrasında alanların ayrımına gidilmemiştir. Avukatlık ruhsatı alan herkes her davaya bakabilmektedir. Bu nedenle spesifik olarak bir ceza avukatı havuzu bulunmamaktadır. Hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan kişilerin en iyi ceza avukatı ile kendini savunması şiddetle tavsiye edilmektedir.

Ankara Ceza Avukatı Yorumları

Ankara ceza avukatı yorumları çok sayıda bulunmaktadır. Bu yorumların bazıları iyi bazıları ise kötüdür. İnternetteki avukat yorumları genellikle gerçeği yansıtmamaktadır. Zira avukat yorumlarının birçoğu bot hesap olarak tabir edilen hesaplar üzerinden yapılmaktadır. Bot hesaplardan yapılan iyi yorumlarla, ceza avukatı arayan kişiler yanıltılmaktadır. Salt yorumlarla hareket eden kişiler vekalet düzenledikten sonra gerçek durumun farklı olduğuna şahit olmaktadır. Bunun gibi sürprizlerle karşılaşmamak için internette ceza avukatı arayan kişilerin bakması gereken bazı kriterler mevcuttur. Bunlar avukatın tecrübesi, çalışma ekibi, ofisi, bilgi ve birikimidir. Emsal davalardaki başarıları da bir diğer faktördür. Bu nedenle tüm bu sayılan hususların birlikte değerlendirilerek bir sonuca varılması vatandaşların lehine olacaktır.

Ankara Ceza Avukatı Fiyatları

Ankara ceza avukatı fiyatları, yukarıda da kısaca bahsedildiği üzere alt limitler dikkate alınarak belirlenir. Ancak bu fiyatlar tabii ki değişkenlik göstermektedir. Zira her ceza avukatı kendi hizmetinin bedelini serbestçe belirlemektedir. Burada da önemli olan hizmetin kalitesidir. Avukatın mesleki tecrübesi arttıkça genel olarak fiyat da artmaktadır. Her meslekte olduğu gibi bu meslekte de tecrübe çok önemlidir. Kişiler genellikle daha tecrübeli avukatlarla çalışmak istemektedir. Fiyatın artmasının bir diğer nedeni ise hukuk bürosundaki çalışan sayısı ve niteliğidir. İyi bir ekiple çalışan avukatların doğal olarak talep ettikleri fiyat daha yüksek olmaktadır.

Ankara Ceza Avukatı Tavsiye

Ankara ceza avukatı tavsiye edilmesi çok nadir bir durumdur. Çünkü kişiler genellikle hizmet almış oldukları avukattan çeşitli sebeplerle şikayetçi olmaktadır. Bilhassa ceza alanında bu durum daha da öne çıkmaktadır. Sözlü yargılamanın uygulandığı bu alanda iyi ve etkili bir savunma yapmayan avukatlar, müvekkilleri tarafından eleştirilmektedir. Avukatlık hizmetinde kişilerin memnuniyeti çok önemlidir. Zira en iyi tavsiye, güvenilir referanslardır. Doğal reklam olarak tasvir edilen bu tavsiyeler ise hem avukatın işlerini artırmakta hem de vatandaşların kaliteli hizmet almasını sağlamaktadır.

Ankara Ceza Avukatı Arıyorum

Ankara ceza avukatı arıyorum konusu Google arama motorunda en çok aratılan sorulardan biridir. Günümüz çağında hemen hemen her şey internette aranmaktadır. Bu bazen bir eşya olmakta bazen ise de doktor veya avukat gibi ihtiyaçlar olmaktadır. Kişiler sanık veya şüpheli olarak bulundukları ceza dosyalarında kendilerini en iyi şekilde savunacak avukatı ararken titiz davranmaktadır. Zira ceza dosyalarında yapılabilecek bir hatanın telafisi pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle de vatandaşlar en iyi ceza avukatı kim ise onu aramakta ve onunla çalışmak istemektedir. Ayrıca yine şikayetçi veya müşteki olarak bulundukları ceza dosyalarında, şikayet ettikleri kişilerin hak ettikleri cezayı alması için de bu aramayı yapmaktadırlar. Bu vesile ile suçtan zarar gören kişilerin uğradıkları maddi ve manevi zararların giderilmesi sağlanır.

En İyi Ankara Ceza Avukatı

En iyi Ankara ceza avukatı ile en iyi ceza avukatı Ankara, Google arama motorunda en fazla aratılan ve merak edilen konulardan biridir. En iyi ceza avukatının şikayet ve savunma dilekçelerini doğru bir şekilde hazırlayan, duruşmalara düzenli olarak katılan, usul işlemlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiren kişi olduğunu söylemek mümkündür. Ceza yargılamasında çok küçük olarak görünen detaylar, tüm olayı açıklığı kavuşturabilecek niteliğe sahip olabilmektedir. Burada avukatın görevi, üzerine düşen tüm sorumlulukları eksiksiz bir şekilde yerine getirmektedir. Bu nedenle ceza davalarında herhangi bir kaybına uğranılmaması adınaen iyi ceza avukatı Ankara ile iletişime geçilmesi önem arz etmektedir.

Ceza Avukatı Nasıl Olunur?

Ceza avukatı nasıl olunur sorusunu cevaplama gereğimiz doğmuştur. Ceza avukatı olmak için ilk şart hukuk fakültesinden mezun olmaktadır. Akabinde avukatlık stajının başarılı olarak bitirilmesi diğer koşullardan biridir. Avukatlık ruhsatının alınmasına müteakip ceza avukatı olmak için herhangi bir engel kalmamaktadır. Ancak ceza hukuku, belki de hukuk alanındaki en çok tecrübe gerektiren alandır. Bu davalarda yapılacak bir hatanın, müvekkilin hayatını bir anda geri dönülemeyecek şekilde bozma ihtimali bulunmaktadır. Örneğin sanık olarak yargılanan bir kişinin, ömür boyu hapis cezası alması halinde telafisi imkansız zararlar doğacaktır. Bu nedenlerle ceza hukuku alanında görev yapacak olan avukatların uzun bir süre sorumluluğu az olacak şekilde tecrübe kazanması şiddetle tavsiye edilmektedir. Bu vesile ile vatandaşların en iyi avukatlık hizmetini almasının yolu açılacaktır. Sonuç olarak ceza avukatı ihtiyacının doğması halinde herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için tarafımızla veya bu alanda uzman hukuk büroları ile iletişime geçilmesi oldukça önemlidir.

Ankara Ağır Ceza Avukatı

Ankara ağır ceza avukatı demek ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçlardan yargılanan kişilerin avukatlığını yapan kişi demektedir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar, Türk Ceza Kanunu’nda açık bir şekilde belirtilmiştir. Bu mahkemede verilen cezaların miktarı da adı üstünde daha ağır olmaktadır. Bu nedenle kanunda yazan suçlardan yargılanan kişilerin, iyi bir avukat ile çalışması son derece önem arz etmektedir. Zira ağır ceza mahkemesinde yapılan bir yargılamada sanık hakkında müebbet hapis cezası gibi sonuçları çok ağır olan kararlar da verilmektedir. Ankara ağır ceza avukatının öncelikli görevi de sanığın ceza almamasını sağlamaktır. Bazı durumlarda yani suçun kesin delillerle sabit olduğu durumlarda kanunda belirtilen indirim sebeplerinin uygulanması yine ceza avukatının bir diğer vazifesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Ankara Asliye Ceza Avukatı

Ankara asliye ceza avukatı, esasında genel bir ceza mahkemesi avukatı gibi faaliyet gösteren kişidir. Ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen tüm suçların yargılaması asliye ceza mahkemelerinde yapılmaktadır. Dolayısıyla asliye ceza mahkemesinde, ağır ceza mahkemesinde görülen davalardan daha az cezayı gerektiren suçların yargılaması yürütülmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus şu ki; her ne kadar ceza miktarları daha düşük olsa da kişilerin yine de cezaevinde uzun bir süre yatacak boyutta ceza almaları da mümkündür. Yani dosyanın asliye ceza mahkemesinde görülmesi çok az ceza alınacağı anlamına gelmemektedir. Bu nedenlerle Avukat Sarp Özdemir ile iletişime geçilerek hukuki yardım alınması son derece önemlidir.

Ankara Sulh Ceza Avukatı

Ankara sulh ceza avukatı, esasen sulh ceza hakimliğinde görülen davalara bakan avukattır. Sulh ceza hakimliğinde ağırlıklı olarak kişilerin tutuklu yargılanması talepleri karara bağlanmaktadır. Yani savcılık tarafından tutuklama talep edilir ise kişinin tutuklanıp tutuklanmayacağının kararı sulh ceza hakimliğinde verilmektedir. Tutukluluk talebi duruşmalı olarak incelenir ve karara bağlanır. Bu duruşmada, şüphelinin tutuksuz yargılanması için çok etkili bir savunma yapılması gerekmektedir. Bu nedenle tutukluluk duruşmasında Ankara sulh ceza avukatından hukuki destek alınması çok önemlidir. Bu mahkemede ayrıca idari para cezaları ve trafik cezalarına karşı yapılan itirazlar da incelenmekte ve karara bağlanmaktadır.

Ankara Uyuşturucu Avukatı

Ankara uyuşturucu avukatı çok doğru bir tabir olmasa da halk arasında bu şekilde aratılmaktadır. Ankara uyuşturucu avukatından kastedilen, uyuşturucu ile ilgili suçlar kapsamında yapılan yargılamalara bakan avukatlardır. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçunun cezası çok yüksek olmakla birlikte infazı da diğer suçlara nazaran oldukça zordur. Bu nedenle uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçlarında alanında uzman Ankara uyuşturucu avukatı ile çalışılması elzemdir.

Ceza Hukuku Avukatı Ankara

Ceza hukuku avukatı Ankara, adı üstünde bu alanda faaliyet gösteren avukatlara verilen isimdir. Ceza hukukunun kapsamı geniş olmasından dolayı bu alanda yeterli bilgi ve tecrübesi bulunmayan avukatların mümkün mertebe temkinli yaklaşması gerekmektedir. Zira ceza hukuku avukatı olarak yapılabilecek en küçük hatanın bedeli müvekkilin özgürlüğünün kısıtlanması olacaktır. Ceza hukuku temelde üç ana başlıktan oluştur. Bunlar ağır ceza mahkemesi, asliye ceza mahkemesi ve sulh ceza mahkemesidir. Ceza hukuku avukatı olarak faaliyet gösterecek avukatların bu üç mahkeme ile ilgili her türlü bilgiye sahip olması gereklidir.

Ankara İfade Avukatı

Ankara ifade avukatı, Ankara ili sınırları içerisinde emniyet birimleri veya cumhuriyet savcılığı tarafından alınan ifadeye şüpheli ile birlikte katılan avukata denilmektedir. Cumhuriyet savcılığı tarafından yürütülen soruşturmalarda dosya emniyet birimlerine intikal ettirilir. Dosya içeriğinde savcının talimatları yer almaktadır. Bu talimatlar içerisinde şüphelinin ifadesinin alınması, kamera ve tanık araştırması yapılması gibi hususlar bulunmaktadır. Uygulamada şüpheliler, telefon ile aranarak ifadeye çağrılmaktadır. Bu yöntem genellikle az cezayı gerektiren suçlarda ve kaçma şüphesi bulunmayan durumlarda uygulanır. Ancak suçun niteliğine göre emniyet güçleri tarafından operasyon yapılarak yakalama ve gözaltı işlemleri de yapılmaktadır. Gözaltı işlemi akabinde şüphelinin ifadesine başvurulur. Bu aşama çok önemlidir. Zira ilk ifade, ceza mahkemeleri tarafından en çok dikkate alınan ifadelerdir. Sonuç olarak bu sürecin Ankara ifade avukatı ile beraber yürütülmesi, bir hak kaybı yaşanmasının önüne geçecek ve kişilerin özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı olacaktır.