Vergi borcu konusu arama motorlarında en çok aratılan ve merak edilen konulardan biridir. Bu makalemizde detayları ile izah edilecektir.

Vergi borcu ödeme günümüzde birçok yerden yapılmaktadır. En yaygın ödeme şekli bankaların mobil uygulamalarıdır. Bu uygulamalar üzerinden kişisel bilgiler girilerek borç görüntülemesi ve ödemesi yapılmaktadır. Ayrıca E-devlet üzerinden interaktif vergi dairesine bağlantı kurulup buradan da ödeme yapılma imkanı vardır.  İnterneti yaygın olarak kullanmayan kişiler ise bağlı bulundukları vergi dairesine giderek vergi borcunu ödeyebilirler. Vergi borcu yalnızca vergi daireleri tarafından düzenlenmemektedir. Örneğin yapılan işe göre belediyelere veya farklı kurumlara ödenmesi gereken vergiler bulunmaktadır. Bunların ödemesi yukarıda sayılan yerler haricinde doğrudan ilgili kurumun hesabına da yapılabilmektedir. Vergi borcu ödeme konusunda bir sorun yaşandığı takdirde bağlı bulunulan vergi dairesinden bilgi alınması mümkündür.

VERGİ BORCU ÖDENMEZSE NE OLUR?

Vergi borcu ödenmezse ne olur şeklinde sıkça soru gelmektedir. Vergi borcu ödenmez ise e-haciz olarak tabir edilen işleme maruz kalınır. Vergi dairesi tarafından, vergi mükelleflerine öncelikle elektronik ortamda ödeme emri gönderilir. Bu ödeme emirleri süresi içerisinde ödenmez ise vergi dairesi tarafından elektronik haciz işlemi uygulanır. Bu haciz işlemi klasik bir icra takibi şeklinde olmamaktadır. Yani icra müdürlüğünde herhangi bir dosya açmaksızın sistem üzerinden haciz konulmaktadır. Vergi dairesi tarafından kişilerin banka, araç ve tapu bilgileri görüntülenebilmektedir. Kişilerin bu malvarlıklarına sistem üzerinden borç miktarı kadar haciz uygulanabilir. Ancak bu durum uygulamada birçok soruna yol açmaktadır. Zira işlemi yapan vergi memuru küçük bir miktardaki borç için oldukça yüksek değere sahip araç, taşınmaz ve banka hesabı üzerine haciz koymaktadır. Bu da vatandaşları oldukça zor bir duruma sokmaktadır. Bu gibi durumlarda derhal Bursa vergi avukatı ile iletişime geçilerek taşkın haczin kaldırılması için gerekli başvurular yapılmalıdır. Özetle vergi borcu ödenmezse, kişilerin malvarlıkları üzerine e-haciz işlemi uygulanmaktadır.

VERGİ BORCU ÖDENMEZSE HAPİS CEZASI VAR MI?

Vergi borcu ödenmezse hapis cezası var mı şeklinde sorunun cevabı hayır olacaktır. Yani vergi hukuku alandında, vergi borcu ödenmediği için hapse girme gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Yani hiçkimse vergi borcunu ödemediği için hapse atılamaz. Ancak bunun tek bir istinası mevcuttur. O da mal beyanında bulunmamaktır. Vergi dairesi tarafından gönderilen ödeme emri sonrasında eğer borç ödenmeyecek ise süresi içinde mal beyanı bildirimi yapılmaldır. Mal beyanı bildirimi yapılmaz ise kişilerin tazyik hapsi ile cezalandırılması ihtimali ortaya çıkmaktadır.

VERGİ BORCU ZAMANAŞIMI

Vergi borcu zamanaşımı süresi bu alandaki en çok karışıklığa sebep olan konudur. Zira mevzuatta yazan ve uygulamada karşılaşılanlar birbirinden farklıdır. Vergide zamanaşımı konusu ikiye ayrılmaktadır. Birincisi tarh zamanaşımı, ikincisi ise tahsil zamanaşımıdır. Teknik olarak bu iki zamanaşımından herhangi birinin gerçekleşmesi halinde vergi borcu sona ermektedir. Vergi alacakları, doğduğu  yılı takip eden yılın başından itibaren 5 yıl içinde tarh ve tebliğ edilmez ise zamanaşımına uğrar. Buna tarh zamanaşımı denir. Yine vergi alacakları, vadesinin rastladığı yılı takip eden yılın başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilmez ise zamanaşımına uğrar. Buna da tahsil zamanaşımı denmektedir. Bu 5 yıllık zamanaşımı süresini kesen bazı haller bulunmaktadır. Kısmi ödeme yapma ve ödeme emrinin tebliği gibi durumlar zamanaşımını kesmektedir. Vergi borcu zamanaşımı konusu oldukça karmaşık olup bu konuda uzman olan bir vergi avukatı Bursa ile çalışılması son derece önemlidir.

VERGİ BORCU YAPILANDIRMASI

Vergi borcu yapılandırması her zaman yapılabilmektedir. İnteraktif vergi dairesinden giriş yapılarak yapılandırılmak istenen borçlar, taksitler gibi seçenekler işaretlenerek sistem üzerinden başvuru yapılır. Yapılandırmalarda gecikme faizi ve cezalar da dahil edilmektedir. Ancak dönemlik olarak getirilen yapılandırlmalarda vergi cezaları ve faizler silinmektedir.  Neredeyse her yıl torba yasa olarak nitelendirilen düzenlemeler yapılmaktadır. Bugüne kadar yapılan en kapsamlı yapılandırma düzenlemesi 2023 yılında yürürlüğe girmiştir. Bu kısa süreliğine geçerliliği olan kanunlar kapsamında vergi dairesi müdürlüklerine yapılan başvurularda ana paranın peşin olarak ödenmesi halinde vergi cezaların ve faizlerin  tamamının silinmesi söz konusu olmaktadır.

VERGİ BORCU AFFI

Vergi borcu affı olarak tabir edilen şey torba yasalarla getirilen kısa süreli düzenlemelerdir. Buna göre vergi borcunun aslı kalmakta faizi ve cezaları affedilmektedir. Vergi borcu silinir mi şeklindeki soruların da cevabı aynıdır. Yani hiçbir vergi borcu kendliğinden silinmez. Vergi borcu ya zamanaşımına uğrar ya da ceza ve faizleri torba yasa kapsamında silinir.