Velayet davası konusunu açıklamadan önce velayet nedir sorusunu cevaplamamız gerekmektedir. Velayet, 18 yaşından küçük çocuklar ile ilgili eğitim, öğretim, koruma, bakım gibi konularda erişkin bireylerin söz sahibi olmasını ve çocuk adına işlem yapabilmesini sağlamaktadır. Evlilik birliği içerisinde anne ve babanın müşterek velayet hakkı bulunmaktadır. Ancak evlilik birliği sona erdikten sonra çocuğun hangi ebeveyn ile birlikte yaşayacağı ve kanuni olarak hangi eşin sorumluluğunda olacağı konusunda anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Zira genellikle her ebeveyn, çocuğunun kendi yanında kalmasını istemektedir. Ancak eşlerin isteğinden daha önemli olan konu; çocuğun üstün yararıdır. Yani çocuğun hangi ebeveynin yanında kalması ve velayetinin kime verilmesi çocuk için daha iyi olacak sorusunun cevabı mahkeme tarafından araştırılır ve bir karar verilir.

Velayet Davası Nasıl Açılır?

Velayet davası nasıl açılır sorusunu kısaca cevaplama gereğimiz doğmuştur. Velayet davasının açılabilmesi için öncelikle usulüne uygun şekilde hazırlanmış bir dava dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Velayet dava dilekçesi düzenlenmesi ise uzmanlık isteyen bir konudur. Zira dilekçede iddia edilecek hususların, taleplerin ve Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda belirlenen dava şartlarının tamamının eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılması çok önemlidir. Bu sayılan hususlara riayet edilmemesi halinde davanın reddedilme ihtimali çok yüksektir. Velayet dava dilekçesi hazırlandıktan sonra dilekçe içerisinde belirtilen beyanları destekleyici delillerin ek olarak belirtilmesi ve sunulması gerekmektedir. Akabinde dava nerede açılacaksa o yerin adliyesine gidilip harç ve gider avansı yatırmak suretiyle dava açılmaktadır. Dava açıldıktan sonra ise dosyanın hangi mahkemeye gönderildiği ve numarasının ne olduğunu gösteren bir evrak davacıya teslim edilmektedir. Dava açma süreci kısaca bu şekilde olmakla birlikte dava devam ederken de yapılması gereken birçok iş ve işlem bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle velayet davalarının alanında uzman bir Bursa boşanma avukatı ile yürütülmesi, hızlı ve olumlu bir karar alınmasına doğrudan etki etmektedir.

Velayet Davası Açma Şartları

Velayet davası açma şartları olarak kanunlarda belirtilen özel bir şart bulunmamaktadır. Velayet davası, boşanma davası ile birlikte görülebileceği gibi ayrı bir dava olarak da açılabilmektedir. Yani gerek boşanma sürecinde gerek ise boşanma gerçekleştikten sonra bu dava açılabilir. Bu davayı açmak için herhangi bir zamanaşımı süresi belirlenmemiştir. Durum ve şartların gerektirdiği ölçüde her zaman başvuru yapılabilmektedir. Elbette bu davanın açılması da belirli bir ücrete tabidir.  Velayet davası ücreti iki başlıkta ele alınmalıdır. Bunlardan birincisi mahkeme masraflarıdır. Velayet dava masrafı olarak gider avansı ve maktu harç alınır. Davanın maddi bir değeri olmadığı için harç oranı değişmemektedir. Gider avansı ise, aile mahkemesi tarafından dava süresince yapılacak tebligat, bilirkişi ücreti gibi masraflar için alınmaktadır. Velayet davası ücreti diğer bir kalemi ise avukatlık ücretidir. Avukatlık ücretinin her dosya için sabit olarak belirlenmesi mümkün değildir. Zira her velayet davasının konusu, içeriği ve zorluğu birbirinden farklılıklar içermektedir. Bu nedenle velayet davası ücreti hakkında detaylı bilgi almak için Bursa aile hukuku avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Velayet Davası Görevli Mahkeme

Velayet davası görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir. Velayetin değiştirilmesi ve kaldırılması gibi tüm davalar Aile Mahkemesi’nde görülmektedir.

Velayet Davası Yetkili Mahkeme

Velayet davasında yetkili mahkeme, genel yetkili olan davalının yerleşim yeri mahkemesidir. Velayetin değiştirilmesi davasında davalı olarak gösterilecek kişi velayet sahibi olan ebeveyndir.

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet davası ne kadar sürer sorusuna kesin bir cevap vermek mümkün değildir. Zira diğer davalarda olduğu gibi bu davanın da süresini etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Ancak velayet davasının ortalama 6 ile 9 ay arasında sonuçlandığını söylemek mümkündür. Davanın sonuçlanmasına kadar velayetin geçici olarak verilmesi mahkemeden talep edilebilmektedir. Geçici velayet, dava devam ederken ergin olmayan çocuğun velayetinin tedbiren alınması demektedir. Geçici velayet talebinin kabul edilmesi için haklı gerekçeler bulunmalıdır. Davanın sonuçlanmasına kadar velayetin karşı tarafta kalmasının sakıncalı olduğu yaklaşık olarak ispat edildiği takdirde velayet geçici olarak davacıya verilir. Velayet talebi kabul edildiği takdirde davanın ne kadar sürdüğünün de pek bir önemi kalmamaktadır. Zira davacı, velayeti dava sonuna kadar almış olur ve istediği sonuca daha erken ulaşır.

Velayet Davası Nasıl Kazanılır?

Velayet davası nasıl kazanılır sorusunun cevabını detaylı bir şekilde açıklayacağız. Velayeti istenen çocuğun yaşı bu davalarda önemli hale gelmektedir. Yaşı çok küçük olan çocukların velayetlerinin genellikle anneye verilmesi eğilimi bulunmaktadır. Zira bebeklerin ve 5 yaşından küçük çocukların anneye daha fazla ihtiyaç duyduğu yönünde bir kanaat oluşmuştur. Ancak istisnai durumlar da olabilmektedir. Anne tarafından çocuğa yönelik kötü muamele yapılması, bakım görevinin yerine getirilmemesi vb. sebeplerle velayet babaya geçebilir. Bazı durumlarda boşanma sırasında velayeti kendi rızası ile karşıya bırakan ebeveyn, bir süre sonra şartların değişmesiyle velayeti isteme hakkına sahiptir. Bu sebeple her somut olay kendi içerisinde değerlendirilmeli ve en uygun çözümler aranmalıdır. Ayrıca velayet davası kazanmak için dava açmadan önce birtakım hazırlıkların da yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Örneğin çocuğun kalacağı evde bir odası olması, evin güvenli ve temiz olması, velayeti isteyenin maddi durumunun zorunlu giderleri karşılamaya müsait olması, evde olmadığı zamanlarda çocuk ile ilgilenecek birisinin olması gibi birçok faktör aile mahkemesi tarafından değerlendirilmektedir. Bu şartların uygun hale getirilmesi velayet davasının kazanılmasına ciddi şekilde etki etmektedir. Ayrıca çocuğun kimde kalmak istediği de oldukça önemlidir. Ergin olmayan çocuğun yaşı büyüdükçe kimde kalmak istediğine dair beyanı daha da önem kazanmaktadır. Örneğin 4 yaşında bir çocuğun annesinde mi yoksa babasında mı kalmak istediği sorusuna net bir yanıt vermesi beklenmeyeceği gibi vereceği yanıtın da çocuğun yararına olacağı konusunda tereddüt oluşmaktadır. Ancak 16 yaşında bir çocuğun kiminle beraber yaşamak istediğini beyan etmesi, davanın sonucuna ciddi derecede etki etmektedir. Zira 16 yaşında bir çocuğun istediği ebeveynin yanında kalmasının özellikle psikolojisi açısından daha sağlıklı olacağı değerlendirilerek genellikle bu istek doğrultusunda karar verilir. Sonuç olarak velayet davasının kazanılması yolları, her dava için farklılık göstermekte olup en doğru şekilde sürecin yürütülmesi için bu alanda uzman olan Bursa aile hukuku avukatı ile çalışılması gerekmektedir.