Tıp Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosu olarak Tıp Hukukuna ilişkin olarak verilen hizmetler;

 • Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Doktor hataları sebebiyle açılabilecek malpraktis (tedavinin yeminli bir mesleği icra eden tarafından kendinden beklenilen ölçütlere uygun ve gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan sorumluluk) tazminat ve ceza davalarında açılması ve takibi
 • Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davaların açılması ve takibi
 • İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarının açılması ve takibi
 • İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satımdan kaynaklı davaların açılması ve takibi
 • İlaç üretim, geliştirme, klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması
 • İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışma verilmesi
 • Sağlık kurumlarının tedarikçileri, çalışanları ve hastaları ile girdikleri sözleşmesel ilişkilerin düzenlenmesi;
 • İlaç ve medikal pazarlama ruhsatlandırmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili danışmalık hizmetlerinin verilmesi; 
 • Sağlık Bakanlığı izin prosedürleri hakkında danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • Sağlık ürünleri distribütörlük anlaşmalarının hazırlanması
 • Tıp ve ilaç hukukuna ilişkin sınai mülkiyet ve tazminat davalarının açılması ve takibi;
 • Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmeler arasında doğabilecek akdi ve idari uyuşmazlıkların çözümü ve davaların takibi

                                                                                                                                       Avukat Sarp ÖZDEMİR