Tazminat Davaları

Tazminat davası kapsamı itibari ile hukuk sistemimizin en önemli konularından biri olup bu makalemizde detayları ile izah edilecektir.

Tazminat Nedir?

Tazminat nedir sorusunun cevabı oldukça basit olmasına rağmen kapsamı oldukça geniştir. Tazminat, bir kimsenin işlem ve eylemlerinden zarar gören kişilerin bu zararını karşılayacak maddi kazanımlardır. Bahsedilen bu zarar yalnızca maddi anlamdaki zarar değildir. Kişiler manevi olarak da zarar görebilmekte olup bu halde tazminat hakkı doğmaktadır. Kişiler bir zarara uğraması halinde bu zararı tazmin etmek istemektedir. Meydana gelen bir olayda maddi veya manevi olarak hak kaybına uğrayan kişilerin tazminat hakkı ortaya çıkmaktadır. Zira herkes vermiş olduğu zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Tazminat için yapılan başvurularda birtakım usullere uyulması gerekmektedir. Bu nedenle de tazminat davası işlemlerinin tazminat avukatı Bursa aracılığıyla yerine getirilmesi, hızlı ve doğru sonuç alınması için bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tazminat Türleri

Tazminat türleri sayı olarak oldukça fazladır. Zira neredeyse her konu ile ilgili bir tazminat türü bulunmaktadır. Ancak temelde tazminat türleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar maddi tazminat ve manevi tazminattır. Maddi tazminat, kişilerin malvarlığında meydana gelen eksilme sonrasında eski hale getirmek amacıyla talep edilir. Manevi tazminat ise yaşanan bir olay nedeniyle kişilerin yaşamış oldukları elem, üzüntü ve keder nedeniyle meydana gelen manevi zararın karşılanmasıdır. Manevi tazminat ile ilgili en önemli husus bunun bir zenginleşme aracı olarak kullanılamayacağıdır. Maddi tazminat tutarının tespit edilmesi kolay olmakla birlikte manevi tazminat miktarının belirlenmesi en zor olan konulardan biridir. Zira manevi olarak uğranılan zarar her olayda birbirinden farklı olmaktadır. Mahkeme tarafından bu meblağın belirlenmesi sırasında yüksek mahkeme kararları dikkate alınmaktadır. Yani benzer dosyalarda ne kadar manevi tazminatın kabul edildiği oldukça önem arz etmektedir. Tazminat türleri bu iki ana başlıkta ele alınmakta olup alt başlık olarak en çok karşılaşılan konular şu şekildedir;

  • Boşanmadan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat
  • İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat
  • Trafik kazası nedeniyle talep edilen maddi ve manevi tazminat
  • Haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Tazminat davası nasıl açılır konusunun açıklanması gereği doğmuştur. Zira kişiler sıkça maddi veya manevi zarara uğramakta ve bu konuda tazminat davası açmak istemektedir. Tazminat davasının açılması için öncelikle usulüne uygun bir şekilde düzenlenmiş bir dava dilekçesinin bulunması gerekmektedir. Tazminat dava dilekçesi hazırlanırken zorunlu unsurların eksiksiz bir şekilde bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Davacı ve davalının isim ve adres bilgileri, davanın konusu, taleplerin ne olduğu açık ve doğru bir şekilde yazılmalıdır. Ayrıca hangi mahkemede dava açılacağı ve yetkili yerin neresi olduğunun tespitinin doğru yapılması gerekmektedir. Aksi halde davanın reddedilmesi son derece olağandır. Tazminat davasında özellikle yetkili ve görevli mahkemenin belirlenmesi uzmanlık isteyen bir konudur. Vatandaşlar tarafından açılan davalarda çoğu zaman davanın esasına dahi girilmeden usul yönünden red kararı verilmektedir. Arzuhalci olarak nitelendirilen kişilerin yazmış olduğu dilekçeler de hatalı olmakta ve bu durum vatandaşların mağduriyetine yol açmaktadır. Zira dava açılırken sadece haklı olmak tek başına davanın kazanılmasını sağlamamaktadır. Doğru usullerin kullanılması da en az haklı olmak kadar önemlidir. Bu nedenle tazminat davası nasıl açılır şeklinde arama yapan vatandaşların bu konuda uzman bir Bursa tazminat avukatı aracılığıyla yardım istemesi olası hak kayıplarının önüne geçeceği gibi alacaklarına hızlıca kavuşmasını sağlayacaktır.

Maddi Manevi Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Maddi manevi tazminat davası nasıl açılır sorusunu kısaca cevaplamamız gerekmektedir. Tazminat davasının açılma şekli ile diğer davaların açılma şekli arasında pek bir fark bulunmamaktadır. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda dava dilekçesinde bulunması gereken unsurlardan genel olarak bahsedilmiş olup başvurunun nasıl yapılacağı da düzenlenmiştir. Mevzuatta davaların açılma şekli ile ilgili esaslı bir ayrıma gidilmemiştir. Tazminat hakkı bulunan kişiler,  öncelikle dava dilekçesi hazırlamalıdır. Akabinde dava dilekçesinde iddia etmiş oldukları olaylarla ilgili haklılıklarını ispatlayan delilleri ek olarak sunmalıdır. Yetkili ve görevli mahkemenin bulunduğu adliyenin hukuk tevzi bürosuna gidilerek bu evrakların teslim edilmesi gerekmektedir. Dava değerinin ne olduğu yani tazminat miktarının ne olduğu önem arz etmektedir. Zira dava açılırken hesaplanacak olan mahkeme harcı bu değer üzerinden hesaplanmaktadır. Tazminat davası açmak için gerekli olan harçların da yatırılması sonrasında dosyanın hangi mahkemeye tevzi olduğu ve dosya numarasının ne olduğu belli olmaktadır. Maddi manevi tazminat için dava açılması bu şekilde olmakla birlikte zor olanın davanın açılması olmadığını belirtmek isteriz. Yani dava açmak oldukça kolay olup doğru şekilde açılması zordur. Örneğin doğru şekilde açılmayan bir manevi tazminat davasının reddedilmesi halinde mahkeme masrafları ve karşı vekalet ücreti ortaya çıkmaktadır. Kişilerin her ne kadar tazminat hakkı bulunmakta ise de dava açılırken ve takip edilirken gerekli işlemlerin yapılmaması halinde açılmış olan dava reddedilecektir. Bu halde de alacaklı iken borçlu duruma düşülmüş olacaktır. Bu gibi kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınmaması için maddi manevi tazminat için açılacak davanın en iyi Bursa tazminat avukatı tarafından yürütülmesi son derece önemlidir.

Tazminat Davası Ne Kadar Sürer?

Tazminat davası ne kadar sürer sorusu en çok merak edilen konulardan biridir. Öncelikle her tazminat davası birbirinden farklı özellikler içermektedir. Yani her ne kadar konusu tazminat olsa da olayların içeriği, taraf sayısı, birden çok konuda uzman raporu gerekip gerekmediği gibi birçok husus süreyi etkilemektedir. Örneğin hakaretten dolayı açılacak bir manevi tazminat davası bir ya da iki celsede sona ermektedir. Zira hakaret fiili ile ilgili ceza dosyasının kesinleşmesi halinde hukuk mahkemesi tarafından araştırılacak çok fazla bir konu kalmamaktadır. Ancak çok sayıda aracın karıştığı bir trafik kazasında durum değişmektedir. Çünkü bu durumda karar vermeden önce birden çok konuda bilirkişi raporu alınması ve delillerin toplanması gerekmektedir. Trafik kazasında kusurun kimde olduğu ile ilgili rapor alınması gerekmektedir. Yine kazadan dolayı bir yaralanma olması halinde kişide eğer kalıcı bir sakatlık oluşmuş ise bu sakatlığın oranının ne olduğu ile ilgili de bir rapor alınması gerekmektedir. Kişinin sakatlık oranı belirlendikten sonra ise talep edebileceği tazminat miktarının ne olduğu ile ilgili de ayrı bir rapor alınmaktadır. Görüldüğü üzere bir olay ile ilgili karar verilmeden önce en az üç bilirkişi raporu alındığı durumlar olmaktadır. Ayrıca bu raporların da hüküm kurmaya elverişli olması bir diğer gerekliliktir. Yani dosyada alınan bilirkişi raporlarında bir hata olması halinde ek rapor alınmak üzere dosya yeniden bilirkişiye tevdi edilmektedir. Bu durumda da tazminat davasının süresi artmaktadır. Ancak genel olarak tazminat davası 1 ile 2 yıl arasında sonuçlanmaktadır. Elbette iyi bir avukat etkisi bu tarz davaların erken sonuçlanmasında ön plana çıkmaktadır. Tazminat hukuku alanında tecrübeli olan bir avukat, sürecin nasıl ilerleyeceğini ve nelerin önemli olduğunu bilmektedir. Bu da davanın açılmasından sonuçlandırılmasına kadar olan sürecin en hızlı şekilde bitirilmesini sağlamaktadır. Özetle bu davanın kesin olmamakla birlikte ortalama olarak 1-2 yıl arasında sonuçlandığını söylemek mümkündür.