İdari dava konusunda sürekli olarak değişiklikler yapılmakta olup en güncel bilgiler bu makalede detaylı bir şekilde izah edilecektir. İdari dava, idari kurum ve kuruluşlara karşı açılan bir dava türüdür. İdare Mahkemesi aracılığıyla açılan davaların tamamı idari dava olarak nitelendirilmektedir. İdarenin iş ve işlemlerinden zarar gören kişilerin idarenin aleyhine dava açma hakları bulunmaktadır.

İdari Dava Türleri

İdari dava türleri temelde ikiye ayrılmaktadır. Bunlar iptal davası ve tam yargı davasıdır. İptal davası, idari kurum ve kuruluşların yapmış olduğu işlemlere karşı açılan bir dava türüdür. İdare tarafından yapılan işlemlerde kanuna aykırı bir durumun mevcut olması halinde iptal davası açılması gerekmektedir. Tam yargı davası ise idarenin eylemlerinden zarar görenlerin açabileceği bir dava türüdür. Tam yargı davası, ,idareye karşı açılan tazminat davası olarak nitelendirilebilir.

İdari Dava Açma Süresi

İdari dava açma süresi, mevzuattaki özel hallerden birinin olmaması halinde İdare Mahkemesi ve Danıştay’da altmış gündür. İdari dava süreci ön başvuru yapılıp yapılmayacağına göre değişmektedir. Eğer dava açmadan önce idareye başvuru zorunluluğu yok ise 60 günlük süre; idari işlemin tebliğinden veya ilanından itibaren başlar. Ancak bazı durumlarda dava açmadan önce idareye başvuru zorunlu kılınmıştır. Başvuru zorunluluğunun bulunduğu durumlarda ise idarenin eylemlerinden zarar gören kişilerin 1 yıl içinde zararının giderilmesini isteme hakları bulunmaktadır. İdare tarafından olumsuz cevap verilmesi veya 30 günlük süre içerisinde cevap verilmemesi halinde yukarıda belirtilen 60 günlük dava açma süresi işletilmektedir. İdare hukuku alanındaki bu süreler her zaman kesin değildir. Yani idari dava açma süresinin kaçırılması halinde yeniden başvuru yapılmasının imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle kişilerin uğramış oldukları tüm zararların giderilmesi için başlatacakları idari dava sürecinin Bursa idare avukatı tarafından yerine getirilmesi son derece önem arz etmektedir.

İdari Dava Açma Süreci Nasıl İşler?

İdari dava açma süreci nasıl işler sorusunun cevabı hangi davanın açılacağına göre değişkenlik göstermektedir. Örneğin idari işlemin iptali davasının açılması süreci ile tam yargı davasının açılması süreci birbirinden farklıdır. İdari işlemin iptali için açılacak davalarda yukarıda bahsedilen sürelere uyulmak kaydı ile dava açılması gerekmektedir. Ancak yine yukarıda bahsedildiği üzere tam yargı davalarında dava açmadan önce idareye başvurmak zorunludur. Bu başvuru sonrası ise yine diğer davalarda olduğu gibi süreç işlemektedir. İdari dava açma sürecinin başından sonuna kadar idare avukatı Bursa ile çalışılması, hak kaybı yaşanmasını engelleyecektir.

İdari Dava Ne Kadar Sürer?

İdari dava ne kadar sürer sorusunun cevabı duruşmalı mı yoksa duruşmasız mı olduğuna göre değişmektedir. Yine idari işlemin iptali ile birlikte yürütmenin durdurulması istenip istenmediği de süre anlamında önemlidir. İdare Mahkemesi’nde dava açılırken duruşmalı olması istendiği takdirde mahkeme en yakın güne duruşma tayin eder. Ancak mahkemelerin dosya sayısı dikkate alındığında bir duruşmanın ortalama 4 veya 5 ay sonraya verildiği görülmektedir. Duruşmasız inceleme talep edildiği takdirde ise inceleme daha hızlı olmaktadır. Ancak gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda yürütmeyi durdurma talep edilmelidir. Bu vesile ile idari dava ne kadar sürerse sürsün, kişiler bundan zarar görmeyecektir. Yürütmeyi durdurma talep edilmiş ise İdare Mahkemesi öncelikli olarak bu talebi incelemektedir. Talep hukuka uygun ise dava sonuna kadar idari işlemin etkileri ortadan kaldırılmaktadır. Özetle davalar ortalama olarak 4 ay ile 1 yıl arasında sonuçlanmaktadır. İdari davanın hızlı sonuçlanması ve sonucun olumlu olması için alanında uzman bir idare avukatı Bursa vasıtasıyla sürecin ilerletilmesi önem arz etmektedir.