Anlaşmalı boşanma davası, uzun yargılama süreleri karşısında oldukça hızlı sonuçlanan bir yöntem olup bu makalemizde detayları izah edilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Eşlerin karşılıklı olarak boşanmaya karar vermeleri ve boşanma şartları üzerinde anlaşmaya varmaları halinde anlaşmalı boşanma söz konusu olur. Boşanma davalarında eğer anlaşma sağlanamaz ise süreç zorlaşmaktadır. Bu nedenle Bursa boşanma avukatı arayışında olan vatandaşlar hukuk büromuza başvurduklarında öncelikle boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağı sorulmaktadır. Bu soruya verilecek cevaba göre davanın süresi, zorluğu ve harcanacak mesai değişkenlik göstermektedir. Boşanma davalarının anlaşmalı olması için avukatlık büromuzda yüksek bir çaba gösterilmektedir. Zira anlaşmalı boşanma halinde hem taraflar hem de avukatlar için çok daha hızlı ve sağlıklı bir sonuç elde edilmektedir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları

Anlaşmalı boşanma şartları 4 maddeden oluşmaktadır.

  1. Evlilik birliğinin en az bir yıl sürmüş olması
  2. İki tarafın da boşanma davasını kabul etmesi
  3. Dava esnasında tarafların mahkemede bulunması
  4. Maddi ve velayet konularında hukuka aykırı olmama kaydı ile anlaşma

Eşlerden birinin başvuru yapması halinde diğer eşin davayı kabul etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde boşanma gerçekleşmeyecektir.

Tarafların avukatı olsa da duruşmada bizzat bulunmak zorundadır. Zira hakim, tarafların iradesini bizzat dinlemekte ve herhangi bir baskı olmaksızın boşanmak istediklerine kanaat getirmektedir.

Bir diğer şart ise tarafların, velayet ve maddi konularda hakimin kabul edebileceği şekilde anlaşmasıdır. Mahkeme hakimi maddi konularla ilgili tarafların iradeleri doğrultusunda karar vermek zorundadır. Duruşmada, mahkemeye sunulan anlaşmalı boşanma protokolündeki maddeler hakim tarafından açıklanır ve tarafların her maddeyi kabul ettiği ayrı ayrı teyit edilir. Ancak velayet konusunda aynı durum söz konusu değildir. Zira velayet kamu düzenini ilgilendirmektedir. Taraflar velayet hususunda anlaşmış olsa da mahkeme hakimi tarafından bu anlaşma uygun bulunmayabilir. Örneğin müşterek çocuğun velayetinin babada kalması konusunda taraflar anlaşsa da babanın çocuğa layıkıyla bakıp bakamayacağı değerlendirilir. Ancak hakimin velayet ile ilgili vereceği karar taraflarca kabul edilmeyebilir. Bu durumda anlaşmalı boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönmektedir. Görüldüğü üzere çocuğun üstün yararı mahkeme tarafından kendiliğinden gözetilmekte ve gerekirse anne ve babasının iradelerine karşı çıkılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma ile ilgili desteğe ihtiyacınız var ise Bursa anlaşmalı boşanma avukatı ile iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır

Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır sorusunun cevabı olarak diğer davalardan pek farkının bulunmadığını söylemek mümkündür. Adliye tevzi bürosuna dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü sunulur. Dava için gerekli harç ve masraflar ödenir. Akabinde anlaşmalı boşanma davası açılmış olur. Anlaşmalı boşanma protokolü dava dilekçesine ek olarak veya en geç duruşma gününde mahkemeye sunulması gerekmektedir. Dava açıldıktan sonra ise duruşma günü belirlenmektedir.                                             

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusu en çok dile getirilen sorulardan bir tanesidir. Zira boşanmak isteyen kişiler bu sürecin bir an önce sona ermesini istemektedir. Eşlerden birinin boşanma davası açmasından sonra mahkemenin iş yüküne göre 3 gün ile 1 ay arasında duruşma günü verilmektedir. Belirlenen duruşma gününde tarafların hazır bulunması gerekmektedir. Tarafların birbirine uygun irade beyanında bulunması ve diğer şartların sağlanması halinde anlaşmalı boşanma tek celsede gerçekleşir. Ancak duruşmada boşanma kararı verilmesi durumunda resmi olarak boşanma gerçekleşmemektedir. Mahkeme tarafından gerekçeli kararın yazılmasına müteakip taraflara tebliğ işlemi gerçekleştirilir. Gerekçeli karar taraflarca tebliğ alındıktan sonra iki ihtimal olmaktadır. Taraflar istinaf kanun yoluna başvuru süresi olan iki haftalık sürenin bitmesini bekleyebilir. Ya da her iki taraf da mahkeme kalemine gidip istinafa başvuru hakkından feragat ettiğine dair beyanda bulunabilir. Akabinde dosya kesinleşir ve boşanma resmi olarak gerçekleşmiş olur. Sonrasında ise mahkeme tarafından nüfus müdürlüğüne bilgi yazısı gönderilir. Özetle anlaşmalı boşanma davası ne kadar sürer sorusunu düşünerek vakit kaybetmek yerine Bursa anlaşmalı boşanma avukatı ile iletişime geçilmesi ve işlemlerin başlatılması daha doğru olacaktır.

1 Yıl Dolmadan Anlaşmalı Boşanma Olur Mu?

1 yıl dolmadan anlaşmalı boşanma kural olarak mümkün değildir. Anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için tarafların en az 1 yıl evli kalmış olması gerekmektedir. Ancak evlilik süresi 1 yıldan az olan eşler boşanma konusunda hemfikir olmaları durumunda bir eşin açacağı çekişmeli boşanma davasını diğer eş kabul ederse; hakim bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına kanaat getirerek boşanmaya karar verebilecektir. Elbette bu durumda dikkate edilmesi gereken parametreler mevcut olup; sürecin alanında uzman bir Bursa boşanma avukatı ile yürütülmesi daha sağlıklı olacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme

Anlaşmalı boşanma davasında yetkili mahkeme taraflarca serbest bir şekilde kararlaştırılabilir. Çekişmeli boşanma davasının aksine bu dava Türkiye’nin her yerinde açılabilir. Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme ise Aile Mahkemesi’dir.