Ankara arabuluculuk, uyuşmazlık yaşayan kişilerin sorunlarını davaya alternatif bir yolla çözen kişiye denir. Tarafların dava yoluna başvurmaksızın sorunlarını konuşarak çözebileceği bir platform olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Arabuluculuk uygulanmaya başladığı günden itibaren mahkemelerin iş yükünü ciddi şekilde azaltmıştır. Ayrıca uyuşmazlık yaşayan tarafların arasındaki ilişkinin devamı için de en faydalı yoldur. Bazen bir özür dileme ile çözülecek uyuşmazlıklar için dava yoluna başvurulması halinde yıllarca sürecek bir dava ortaya çıkmaktadır.

Ankara Arabulucu Avukat

Ankara arabulucu avukat, meslekte 5 yılını dolduran ve arabuluculuk sınavında başarı olan avukatlara denmektedir. Arabulucu olmak için yazılı sınavdan önce temel eğitimin de tamamlanması şarttır. Ankara arabulucu avukat olarak faaliyet gösteren hukuk bürolarının çok daha çeşitli çözüm seçeneği sunabileceği aşikardır. Zira uyuşmazlık yaşayan kişiler için yalnızca dava yolu değil aynı zamanda arabuluculuk yolu da gündeme gelmektedir. Arabulucu, bir nevi hakem görevi görmektedir. Arabulucu, bu görevi ifa ederken tamamen tarafsız olmaktadır. Uyuşmazlık yaşayan kişilerin, arabulucuya güvenmeleri ve rahatça konuşabilmeleri çok önemlidir. Arabuluculuğun günden güne daha kıymetli bir hale geldiği de göz önüne alındığında, vatandaşların Ankara arabulucu avukat arama talepleri de zamanla artış göstermektedir.

Arabulucu Avukat Olarak Verilen Hizmetler

Arabulucu avukat olarak verilen hizmetler şunlardır;

 • İş davalarında arabuluculuk
 • Ticari davalarda arabuluculuk
 • Tüketici davalarında arabuluculuk
 • Aile hukuku davalarında arabuluculuk
 • Spor hukuku davalarında arabuluculuk
 • Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk
 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan davalarda arabuluculuk
 • Arabuluculuğun elverişli olduğu tüm alanlarda arabuluculuk

Arabuluculuk nedir?

Arabuluculuk nedir sorusuna verilebilecek en doğru cevap mahkemelere alternatif olan bir uyuşmazlık çözüm yolu olduğudur. Uyuşmazlık yaşayan kişilerin mahkemelere başvuru yapmaksızın uzman bir arabulucu aracılığıyla çözüm aramasıdır. Arabulucu, bir nevi hakem görevi görmektedir. Arabulucu, bu görevi ifa ederken tamamen tarafsız olmaktadır. Arabuluculuk özelliklerinin en önemlisi problem çözme odaklı olmasıdır. Problemin çözümü için öncelikle sorunun kaynağına inmek gerekmektedir. Bu da menfaatler ve ihtiyaçların ortaya çıkarılması ile olur. Menfaat, kişilerin arabuluculuk süreci sonucunda elde etmek istediği sonuçtur. Arabulucunun menfaatlerden ziyade ihtiyaçları ortaya çıkarması gerekmektedir. Bu sayede de problemlerin çözülmesi kolaylaşır.

Arabuluculuk Aşamaları

Arabuluculuk aşamaları 5 bölümden oluşmaktadır. Bunlar hazırlık aşaması, başlangıç aşaması, inceleme aşaması, müzakere aşaması ve sonuç aşamasıdır. Bu aşamalar detayı ile izah edilmesi gerekir ise;

 • Hazırlık Aşaması

Hazırlık aşamasında, uyuşmazlığın arabuluculuğa müsait olup olmadığı değerlendirmesi yapılmaktadır. Yine arabulucunun kim olacağı ve ücreti gibi sorunlar da bu aşamada çözülür. Arabulucunun tarafları aydınlatma yükümlülüğünün en çok görüldüğü aşama, hazırlık aşamasıdır. Başvuran taraflara süreç hakkında detaylı bilgi aktarılır. Anlaşma veya anlaşmama olması halinde elde edilecek belgelerin sonuçlarının neler olacağı hakkında taraflar aydınlatılır. Ayrıca uyuşmazlıkla ilgili geçmişte şiddet içeren olayların yaşanıp yaşanmadığı da bu aşamada araştırılmaktadır. Eğer geçmişte bir şiddet vakası mevcut ise arabulucunun titiz bir değerlendirme yapması ve gerekirse süreci sonlandırması gerekir.

 • Başlangıç aşaması

Başlangıç aşaması, arabuluculuk oturumunun başlatıldığı aşamadır. Daha önceden belirlenen toplantı yerinde buluşma olur. Arabulucu, tarafları karşılar ve oturacakları yerleri gösterir. Sonrasında kendini tanıtır ve taraflar arasındaki iletişimin kurulmasına yönelik adımlar atar. Ayrıca toplantıya katılan kişilerin bu konuda yetkili olup olmadıklarına bakar. Eğer vekaletnamede bu konuda özel bir yetki yoksa ancak karşı tarafın açık muvafakati ile danışman olarak katılır. Tarafların toplantıya katılmak için gerekli ehliyeti veya yetkisi bulunmaması halinde arabulucu tarafından toplantının ertelenmesi mümkündür. Eğer bu süre zarfında da eksiklik giderilmez ise süreç sona erer. Arabulucu, açılış konuşmasını da bu aşamada yerine getirir.

 • İnceleme aşaması

İnceleme aşaması, gündemin oluşturulduğu yerdir. Arabulucu, somut olaydaki istekleri, duyguları ve konu başlıklarını açığa çıkarmaktadır. Bu sayılanlar belirlendikten sonra ise bir sonraki aşamanın gündemini belirler. Gündem konusu sadece bu aşamada söz konusu olmakta ve istenmektedir. Ayıca taraflar arasındaki uyuşmazlığın anlaşma aralığını da bu aşamada tespit eder. 

 • Müzakere aşaması

Müzakere aşaması, uyuşmazlığın taraflarının ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağının çözümün arandığı aşamadır. Tarafların çözüm için tüm seçenekleri sıralamaları istenir. Bu sayede iki tarafı da memnun edecek bir seçeneğin bulunup bulunmadığı tespit edilir. Arabulucu, tarafların alternatif çözüm seçenekleri bulmalarına yardımcı olur. Ayrıca bu seçeneklerin uygulanabilir olup olmadığı da irdelenmektedir.

 • Sonuç aşaması

Sonuç aşaması, son tutanağın düzenlendiği aşamadır. Arabulucu, son tutanağı düzenler ve taraflara imzalatır. Akabinde bu son tutanağı Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderir. Son tutanağa nelerin yazılacağını taraflar belirler. Süreç nasıl biterse bitsin son tutanağın düzenlenip gönderilmesi şarttır. Yani süreç sonunda anlaşılıp anlaşılmamasının son tutanağın düzenlenmesine bir etkisi bulunmamaktadır.

Ankara Arabulucu Avukat Telefon Numarası

Ankara arabulucu avukat telefon numarası olarak yapılan aramalarda genellikle rastgele bir arabulucu aranmak istenmektedir. Ancak her arabulucunun her konuda uzmanlığı mevcut değildir. Örneğin malpraktis ile ilgili bir arabuluculuk başvurusu için bu konuda uzman bir arabulucunun seçilmesi gerekmektedir. Zira her alan ile ilgili uzmanlık eğitimleri bulunmaktadır. Bu uzmanlık eğitimlerinden başarılı olan kişiler ancak o alanlarda hizmet verebilmektedir. Bu nedenle Ankara arabuluculuk merkezi olarak bizim gibi her alanda uzmanlığı bulunan bir merkezden hizmet alınması önem arz etmektedir.

Ankara Arabulucu Avukat Randevu

Ankara arabulucu avukat randevu için telefon numarasından iletişime geçilmesi gerekmektedir. Öncelikle hangi alanda arabulucu hizmeti alınmak istendiği belirtilerek uygun bir randevu gühü ve saati alınmalıdır. Akabinde Ankara arabulucu avukatın ofisinde görüşme yapılarak detaylı olarak bilgi alınmakta ve sorun çözülmektedir.

Ankara Arabulucu Avukat Ücretleri

Ankara arabulucu avukat ücretleri, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi’nde yayınlanmaktadır. Ücretler her yıl güncellenmektedir. Her uyuşmazlık için belirlenen ücret farklıdır. Yine görüşmelerin süresi de bu ücreti artırıp azaltmaktadır. Ayrıca toplantıya konu olan şey bir para alacağı ise bunun miktarı da ücretlere doğrudan etki etmektedir. Sonuç olarak Ankara arabulucu ücretleri ile ilgili detaylı bilgi için telefon ile iletişim sağlanması gerekmektedir.

Ankara Arabulucu Avukat Arama

Ankara arabulucu avukat arama ekranı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın resmi web sitesinde mevcuttur. Burada arabulucu avukatların tamamının bilgileri, uzmanlıkları ve sicil numaraları yazmaktadır. Kişilerin sicil kayıtlı olup olmadıkları ve nerde faaliyet gösterdikleri gibi tüm bilgiler yine bu sitede bulunmaktadır.

Ankara Arabulucu Avukat Fiyatları

Ankara arabulucu avukat fiyatları değişkenlik göstermektedir. Ancak asgari ücret tarifesinde belirlenen arabulucu fiyatlarının altında bir anlaşma yapılması yasaktır. Mevcut arabulucular da genellikle bu tarifeyi esasa alarak fiyatlandırma yapmaktadır.

Ankara Arabulucu Avukat Önerileri

Ankara arabulucu avukat önerilerine rastlamak pek mümkün değildir. Zira bu alan henüz yeni sayılabilecek bir alandır. Ayrıca bu sürecin başarılı olması yalnızca anlaşma sonucuna bağlanmamaktadır. Yani tarafların anlaşma ihtimali olmayan bir uyuşmazlıkta, arabulucu Ankara ne kadar iyi olursa olsun anlaşma sağlanamamaktadır. Bu nedenle en iyi arabulucu, en çok anlaşma yaptıran değil süreci en doğru yürüten kişidir.

Ankara Arabuluculuk Faaliyetleri

Ankara arabuluculuk faaliyetleri hukuk alanlarının neredeyse tamamı için yürütülmektedir. Ancak ceza ve idare hukuku gibi tarafların iradelerine bağlı olmayan alanlarda arabuluculuk faaliyeti yürütülmesi şu an için mümkün değildir. Zorunlu arabuluculuk faaliyetleri şu an için ticaret hukuku, tüketici hukuku, iş hukuku, kira uyuşmazlıkları ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda söz konusudur.  Ancak bu alanlarda da istisnai durumlar mevcuttur. Örneğin iş hukuku alanındaki bir konu olan iş kazalarında, dava açmadan önce arabulucuya başvuru yapılma zorunluluğu yoktur. Kira uyuşmazlıkları ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda arabulucuya başvuru zorunluluğu 2023 yılında 7. yargı paketi ile birlikte gelmiştir.

Ankara Arabuluculuk Merkezleri

Ankara arabuluculuk merkezleri en çok Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde mevcuttur. Davalara alternatif olan bu uyuşmazlık çözüm yolunun uygulandığı merkezler, avukatların da ciddi yönelim gösterdiği bir alan haline gelmiştir. Tek bir arabulucu ile kurulabildiği gibi çok sayıda arabulucu tarafından da kurulma imkanı mevcuttur. Ancak genellikle birçok arabulucu avukat birleşerek arabuluculuk merkezi kurma yoluna gitmektedir. Arabuluculuk merkezinin kurulması verilen hizmetin daha kaliteli olmasına sebebiyet verir. Zira uyuşmazlık yaşayan kişilerin bu amaçla kurulan ofislerde kendilerini daha rahat hissettikleri bir gerçektir. Özellikle arabuluculuk görüşmelerinin yapılacağı toplantı odaları, amacına uygun bir şekilde dizayn edilerek sürece katkı sağlanır. Birçok dava türünde zorunlu hale gelen arabuluculuğun önemi, devletin de yapmış olduğu çalışmaların desteğiyle her geçen gün artmaktadır. Uyuşmazlıkların çok hızlı ve yapıcı bir platformda çözülmesi, hem taraflar için hem de yargı sistemi için son derece önemlidir. Bu sayede adalete olan güven arttığı gibi tarafların nihai hedefine ulaşması da kolay hale gelmektedir. İhtiyari arabuluculuk, henüz tam anlamıyla uygulama alanı bulmamaktadır. Zira toplumda sorunların bu şekilde çözülebileceğine olan inanç henüz oturmamıştır. Bu kapsamda daha fazla çalışma yapılması ve imkan bulunan tüm dava türlerinde zorunlu arabuluculuk sürecinin kanunlaştırılması gerektiğini söylemek mümkündür.

Ankara Arabuluculuk Merkezi Sayısı

Ankara arabuluculuk merkezi sayısının ne kadar olduğuna dair net bir veri mevcut değildir. Zira arabuluculuk merkezleri için ayrı bir sicil bulunmamaktadır. Arabuluculuk merkezlerinin bazen 2 kişiyle bazen ise 10 kişiyle birlikte açıldığı durumlar mevcuttur.

Ankara Arabuluculuk Ücreti Ne Kadar?

Ankara arabuluculuk ücreti ne kadar sorusu Google arama motorunda en çok aratılan konu başlıklarından biridir. Arabuluculuk ücretinin ne kadar olduğu ile ilgili site içeriğinde detaylı bir makalemiz mevcuttur. Ancak yine de kısaca bahsetmemiz gerekmektedir. Arabuluculuk ücreti tarafların anlaşıp anlaşamamasına göre farklılık göstermektedir. Zira konusu para olan uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde arabulucu, belirli bir yüzdeliğe hak kazanır. Ancak konusu para olan bir uyuşmazlık olsa dahi anlaşma sağlanmaz ise arabulucu, tarifede yazan maktu tutara hak kazanır. Zorunlu arabuluculukta arabuluculuk ücreti, dava sonunda haksız çıkan tarafa yükletilir. Ayrıca ilk toplantıya katılmayan taraf, dava sonunda haklı çıksa dahi arabuluculuk ücretini ödemek zorundadır.

Ankara Arabuluculuk Danışma Ücreti

Ankara arabuluculuk danışma ücreti gibi bir ücret kanunda mevcut değildir. Yani arabulucu tarafından danışmanlık hizmeti verilmemektedir. Zaten arabulucunun hukuki bir bilgi vermesi veya yönlendirmede bulunması da yasaktır.

Ankara Arabuluculuk İş İlanları

Ankara arabuluculuk iş ilanları, baro internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca diğer iş ilanı amacıyla kurulan sitelerde de arabuluculuk ilanı bulunur. Bu ilanlar genellikle arabuluculuk bürosu olarak faaliyet gösteren merkezler tarafından verilir. Özellikle elektrik şirketleri gibi seri dosyaları bulunan merkezlerin arabulucu ihtiyaçları mevcut olmaktadır.

Ankara Arabulucu Sorgulama

Ankara arabulucu sorgulama, Arabuluculuk Daire Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılmaktadır. Arabulucu sorgu ekranında isim, soyisim, komisyon ve uzmanlık alanları gibi seçenekler mevcuttur. Bu kapsamda herhangi bir gizlilik söz konusu değildir. Aksine arabulucu listeleri alenidir.

Ankara Arabulucu Sayısı

Ankara arabulucu sayısı, 2022 yılında yapılan yazılı sınav ile birlikte bir hayli artmıştır. Zorunlu arabuluculuk sürecinin geçerli olacağı davaların sayısı arttıkça arabulucu ihtiyacı da artmıştır. Uzun bir süre arabulucu alımı yapılmaması sonrasında 2022 yılında çok sayıda avukat, arabulucu olma hakkı kazanmıştır. Daha önceki arabuluculuk sınavlarında, sayı kotası bulunmaktaydı. Ancak son arabuluculuk sınavında bu sayı kotası kaldırılmış olup yalnızca 70 puan barajı getirilmiştir. Yani yazılı sınavda 70 puan üstü alan tüm adaylar başarılı sayılmıştır. Bu da Ankara arabulucu sayısında ciddi bir artışa yol açmıştır. Arabuluculuk siciline kayıtların hala devam ettiği göz önünde bulundurulduğunda, Ankara arabulucu sayısı ile ilgili net bir rakam verilmesinin mümkün olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Ankara Arabulucu Listesi

Ankara arabulucu listesi, arabuluculuk daire başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlanmaktadır. Bu sayede kimlerin Ankara arabulucu listesine kayıtlı olup olmadığının bilgisine erişmek oldukça kolaydır. İnternet üzerinden yapılan aramalarda, kendilerini Ankara arabulucu olarak tanıtan avukatların isimlerinin bu listeden kontrol edilmesi önem arz etmektedir.

Ankara Arabuluculuk Bürosu

Ankara arabuluculuk bürosu, uyuşmazlık yaşayan tarafların alternatif çözüm yolu olan arabuluculuk hizmeti aldıkları yere denir. Arabuluculuk bürosunun kişilerin rahat ulaşabileceği bir yerde açılması önemlidir. Bu yerler ise şu an için adliyelerin içerisinde kurulmaktadır. Adliye arabuluculuk bürosunun bulunmadığı yerlerde, bu büronun görevi Sulh Hukuk Mahkemesi yazı işleri müdürü tarafından yerine getirilmektedir.

Ankara Arabuluculuk Bürosu Nasıl Kurulur?

Ankara arabuluculuk bürosu nasıl kurulur sorusunun cevabı Adalet Bakanlığı’dır. Yani bu büroyu kurma yetkisi bakanlığın tekelindedir. Türkiye’deki her adliyenin içerisinde kurulması planlanan arabuluculuk bürolarının sayısı her yıl giderek artmaktadır.

Ankara Arabuluculuk Bürosu Dışkapı

Ankara arabuluculuk bürosu Dışkapı, Ankara ilinde bulunan bir adliye arabuluculuk bürosudur. Dışkapı adliyesi olarak adlandırılan yer esasen Ankara Adliyesi Dışkapı ek hizmet binasıdır. Bu adliye içerisinde asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri bulunmaktadır. Anılan mahkemelere ek olarak bir de arabuluculuk merkezi bulunmaktadır. Dışkapı adliyesi arabuluculuk bürosu, doğanbey mahallesi Şehit Ömer Halisdemir bulvarı no:53 3. kat Altındağ/ANKARA adresindedir.

Ankara Arabuluculuk Bürosu Balgat

Ankara arabuluculuk bürosu Balgat, Ankara’da bulunan bir diğer arabuluculuk bürosudur. Balgat adliyesi olarak bilinen yerin adı Ankara adliyesi Balgat ek hizmet binasıdır. Bu adliye içinde iş mahkemeleri kalemleri ve duruşma salonları bulunmaktadır. Balgat adliyesi arabuluculuk bürosu, işçi blokları mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu caddesi no:45 1. kat Çukurambar Çankaya/ANKARA adresindedir.

Ankara Arabuluculuk Etik Kuralları

Ankara arabuluculuk etik kuralları nelerdir sorusuna kısa bir cevap verilmesi mümkün değildir. Zira etik kurallarının kapsamı oldukça geniştir. Bu nedenle site içeriğindeki ayrı bir makalede detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ancak yine de kısaca bahsetmemiz gerekmektedir. Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde Türkiye Arabulucular Etik Kuralları ilan edilmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren tüm arabulucuların bu etik kurallarına riayet etmesi zorunludur. Aksi takdirde haklarında disiplin soruşturması açılması söz konusu olur.

Arabuluculuk Sicili

Arabuluculuk sicili, arabulucu olarak faaliyet gösteren tüm kişilerin bilgilerinin bulunduğu tutulduğu yerdir. Bu sicil Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulmaktadır. Arabuluculuk sicilinde kişilerin isim, adres, doğum tarihi, mesleği ve akademik unvanı yer almaktadır. Eğer bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu durumun 1 ay içerisinde Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne arabulucu tarafından bildirilmesi gerekmektedir.

En İyi Arabulucu

En iyi arabulucu kim sorusuna net bir cevap vermek oldukça zordur. En iyi arabulucu, görüşmelerde tarafsızlığını koruyan ve güven veren kişi olarak tanımlanabilir. Ayrıca sürece de mümkün olduğunca az müdahale etmesi ve tarafların ihtiyaçlarını ortaya çıkarması en iyi arabulucunun özelliklerindendir.

Ankara Arabuluculuk Eğitimi

Ankara arabuluculuk eğitimi, temel eğitim ve yenileme eğitimi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Arabuluculuk eğitimi 68 saati teorik ders, 16 saati ise uygulamalı ders olmak üzere toplam 84 saat sürmektedir. Bu eğitimde rehber alınan modül, eğitim modülüdür. 84 saatlik eğitimi oluşturan derslere katılma zorunluluğu vardır. Arabulucu adayının en fazla toplam ders saatinin 1/12’si kadar devamsızlık yapma hakkı mevcuttur. Aksi halde katılımcının arabuluculuk eğitimi sona erer. Arabuluculuk eğitimini başarı ile tamamlayan kişilerin katılım belgeleri 1 ay içinde teslim edilir. Temel eğitim bu şekilde olmakla birlikte bir de yukarıda bahsedildiği üzere yenileme eğitimi vardır. Arabulucu yenileme eğitimi, 3 yılda bir toplam 8 saatten az olmamak kaydı ile yapılması zorunlu olan bir eğitimdir. Bu yenileme eğitimindeki amaç arabulucunun bilgilerini tazeleme ve yeniliklere ayak uydurmasını sağlamaktadır.

Arabuluculuk Eğitimi Veren Yerler

Arabuluculuk eğitimi veren yerler, Arabuluculuk Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde liste halinde mevcuttur. Her kuruluşun arabuluculuk eğitimi vermesi mümkün değildir. Arabuluculuk eğitimi verebilecek kurumlar mevzuatta açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna göre üniversitelerin hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi dışında kurumların arabuluculuk eğitimi vermesi mümkün değildir. Anılan bu kurumlar da ancak Adalet Bakanlığı’ndan izin almak kaydı ile bu eğitimi verebilmektedir. Bazı durumlarda eğitim veren kurumların izinlerinin iptal edilmesi söz konusu olmaktadır. Eğitim kurumlarına verilen izin Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine Arabuluculuk Kurulu tarafından iptal edilmesi mümkündür. İznin iptali için bazı sebeplerin bulunması gerekir. Eğitim kurumumun temel şartlardan birini kaybetmesi, eğitimin yetersiz olması, rapor verme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, sahtecilik yapılması gibi sebepler arabuluculuk eğitimi için verilen iznin iptalini gerektirir.

Arabuluculara Devlet Maaş Ödüyor Mu?

Arabuluculara devlet maaş ödüyor mu sorusunun cevabı hayırdır. Arabulucuların devletten düzenli bir maaş alması söz konusu değildir. Ancak arabulucu, her görevlendirildiği dosya için ücrete hak kazanmaktadır. Ancak bu durum zorunlu arabuluculuk için söz konusudur. İhtiyari arabuluculukta devlet tarafından herhangi bir ödeme yapılmaz. Ancak zorunu arabuluculukta, anlaşma sağlanmaması halinde arabuluculuk ücreti devlet tarafından ödenir. Sonrasında davada haksız çıkan taraftan bu ücret rücu edilir.

Arabuluculuk Ücreti

Arabuluculuk ücreti, anlaşma olması halinde farklı anlaşma olmaması halinde farklıdır. Arabuluculuk sürecinde anlaşma sağlanması halinde nispi arabuluculuk ücreti ödenir. Nispi ücret demek, arabuluculuk konusu olan paranın belirli bir yüzdesi demektir. Sürecin anlaşma ile sonuçlanması halinde ücret, kural olarak taraflarca eşit bir şekilde ödenir. Ancak taraflar bunun aksini kararlaştırabilir. Bu durum kontrolün tamamen taraflarda olduğuna işaret etmektedir. Yani anlaşmanın tarafları anlaştığı takdirde ücretin tamamı bir tarafa yüklenebilir. Zorunlu arabuluculukta tarafların anlaşamaması halinde maktu ücret söz konusu olur. Bu ücreti ilk başta taraflar değil devlet karşılar. Ancak dava sonucunda haksız çıkan tarafa bu ödenen ücret rücu edilir.

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Arabuluculuk asgari ücret tarifesi, tıpkı avukatlarda olduğu gibi her yıl güncellenmektedir. Arabulucunun, asgari ücret tarifesi altında fiyatlandırma yapması söz konusu değildir. Asgari ücret tarifesine göre konusu para olmayan dosyalarda anlaşma sağlanması halinde, en az alınması gereken ücret 400 TL ile 780 TL arasında değişmektedir. Konusu para olan uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde 100.000 TL’ye kadar olan kısım için %6 ücret söz konusu olur. Rakam artıkça oran azalmaktadır. Anılan bu rakamlar ve oranlar tek arabulucunun görev yaptığı durumlara ilişkindir. Uyuşmazlıkta görevlendirilen arabulucu sayısının artması, bu ücretlerin de artmasına sebebiyet verecektir.

Arabulucu Olmak İçin İstenen Şartlar

Arabulucu olmak için istenen şartların neler olduğuna değinme gereğimiz doğmuştur. Öncelikle başvuranın Türk vatandaşı olması zorunludur. Hukuk fakültesinden mezun olup kendi alanında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olması gerekir. Terör örgütleriyle herhangi bir irtibatı ve iltisakı olmaması gerekmektedir. Ve nihayet arabuluculuk eğitimini tamamlamış ve yazılı sınavda başarılı olmuş kişilerin arabuluculuk başvurusu kabul edilmektedir.

Ankara Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Ankara arabuluculuk daire başkanlığı, adalet bakanlığına bağlı olan bir kuruluştur. Arabuluculuk daire başkanlığının birçok görevi vardır. Arabuluculuk faaliyetlerini topluma tanıtmak başlıca görevleri arasındadır. Bu kapsamda yayınlar yapılması, bilimsel çalışmalar yürütülmesi ve desteklenmesi gibi birçok faaliyet yerine getirilir. Yine arabuluculuk sicilini tutmak bir diğer görevidir. Arabuluculuk son tutanaklarını toplamak, bunları saklamak ve yıllık arabuluculuk asgari ücret tarifesini belirlemek gibi görevler de daire başkanlığı tarafından yerine getirilmektedir.

İşten Çıkarma Arabulucu Ankara

İşten çıkarma arabulucu Ankara şeklinde yapılan aramaların en temel sebebi, Ankara ilinde işverenlerin yapacakları bireysel veya toplu işten çıkarma işlemleri ile ilgili arabulucu ihtiyacının bulunmasıdır. Haklı bir nedene dayanmayan işten çıkarmalar nedeniyle sigortalı işçilerin kıdem ve ihbar gibi tazminat talep etme hakları doğmaktadır. İşveren şahıslar ve şirketler tarafından da tazminat konusunda ödeme yapılarak dava sürecine maruz kalınmamak istenmektedir. Ancak işçinin imzaladığı ibranameler ve istifa evraklarının büyük çoğunluğu mahkemeler nezdinde geçersiz olmaktadır. İşverenler de bu gibi bir durumla karşılaşmamak adına arabuluculuk sürecinde işçiler ile anlaşarak ileride kendi aleyhine dava açılmasının önüne geçmektedir. Ankara’da faaliyet gösteren işverenlerin yapacağı toplu işten çıkarmalar dahil olmak üzere tüm Ankara arabuluculuk süreçleri tarafımızca yürütülmektedir.