Yürütmeyi Durdurma Davası

                                                   YÜRÜTMEYİ DURDURMA NEDİR?

Bir idari işlemden dolayı menfaati zedelenenlerin ‘iptal davası’ açması gerekir. Ancak açılan bu iptal davası sonuçlanana kadar bu idari işlemden dolayı telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıkmaması adına bu işlemin geçici olarak durdurulması gerekiyorsa iptal davası açarken ‘yürütmeyi durdurma’ talep edilmelidir. Böylelikle bu idare işlemden doğan zarar mahkeme bir karar verene kadar ortadan kalkmış olacaktır Eğer mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verirse idari işlem ortadan kalkar ve eski duruma geri dönülür. Örneğin belediye tarafından bir binayla ilgili yıkım kararı alındıktan sonra yürütmenin durdurulması kararı alınırsa belediye artık bu yıkımı gerçekleştiremeyecektir veya bir memurun görev yeri değişmesi işlemine karşı aldığı yürütmeyi durdurma kararı sonrasında eski görev yerine dönecektir.

                             

                            YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI HANGİ DURUMLARDA VERİLİR?

Yürütmeyi durdurma kararının mahkemece verilebilmesi için idari işlemin açık bir şekilde hukuka aykırı olması ve bu işlemin uygulanması halinde sonradan telafi etmesi zor olan bir zarar meydana gelecek olmalıdır.

Yürütmeyi durdurma kararı kural olarak idarenin savunması alındıktan sonra verilir. Ancak bazı gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda(Uygulanmakla etkisi tükenen işlemler) mahkeme savunma almaksızın yürütmeyi durdurma verir. Ancak bu karar idarenin savunması alınana kadar geçerlidir. Davalı idarenin savunması alındıktan sonra yeniden karar verilmesi gerekmektedir.

                       

                         İPTAL DAVASI VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR?

İptal davası açılmadan yürütmenin durdurulması kararı alınmasının imkanı yoktur. Yürütmeyi durdurma işlemini, iptal davasına konu işleme karşı geçici bir koruma tedbiri olarak düşünmek gerekir.

                               YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA İTİRAZ NASIL OLUR?

Yürütmenin durdurulması kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmelidir. İtirazı inceleyen Mahkemenin de kararını 7 gün içinde vermesi gerekmektedir. Bu karar kesin olup tekrar itiraz hakkı bulunmamaktadır.

                                                                                                                       Av. Sarp ÖZDEMİR

PAYLAŞ