Şirketler ve Ticaret Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosu olarak Şirketler ve Ticaret Hukuku alanında verilen hizmetler;

 • Şirketlere ve kooperatiflere sürekli danışmanlık  hizmeti verilmesi 
 • Şirket ana sözleşmelerinin yazılması 
 • Şirket hisse devri işlemlerinin yapılması 
 • Ticari alacaklar ile ilgili davaların açılması ve takibi 
 • Ticari sözleşmelerin hazırlanması 
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi 
 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davalarının açılması ve takibi 
 • Şirket Kuruluşu, birleşmeleri ve devralmaları işlemlerinin yapılması 
 • Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi 
 • Mal alım-satım sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi 
 • İş sözleşmelerinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi 
 • ​Genel kurul iptal davalarının açılması ve takibi 
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi 
 • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma işinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi 

                                                                                                                                       Avukat Sarp ÖZDEMİR