Nafaka Türleri

                                                 NAFAKA DAVASI

                                      NAFAKA ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

1- Tedbir Nafakası

2- İştirak Nafakası

3-Yoksulluk Nafakası

4- Yardım Nafakası

Olmak üzere 4 temel nafaka çeşidi bulunmaktadır.

                                         

                                        TEDBİR NAFAKASI NEDİR?

Tedbir nafakası; maddi durumu kötü olan eş veya çocuğu geçici olarak koruma amacı taşıyan bir nafaka türüdür. Tedbir nafakası, boşanma davasından önce veya boşanma davası sırasında talep edilebilir. Boşanma davasından önce açılan tedbir nafakası davası özellikle ayrı yaşayan ve boşanma arifesinde olan eşin ve çocuğun yoksulluğa düşmemesi için açılmaktadır. Bu davada tedbir nafakası talep eden eşin haklı olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Bu dava, herhangi bir Aile Mahkemesi’nde açılabilmektedir. Tedbir nafakası aynı zamanda geçici bir koruma olduğu için dava hızlı bir şekilde sonuçlanmaktadır.

Boşanma Davası sırasında da tedbir nafakası talep edilebilmektedir. Eğer tedbir nafakasına hükmedilirse bu karar boşanma davasının kesinleşmesine kadar geçerli olacaktır. Burada önemli olan husus tedbir nafakası talep eden eşin ayrı yaşamak konusunda haklı olduğunu ispatlamasına gerek olmadığıdır. Ayrıca boşanma davası açıldıktan sonra talep olmasa dahi mahkeme hakimi kendiliğinden tedbir nafakasına hükmedebilmektedir. Eğer tedbir nafakası ödenmez ise icra müdürlüğü aracılığıyla bu paranın tahsili sağlanmaktadır.

                                        İŞTİRAK NAFAKASI NEDİR?

İştirak nafakası, boşanma kararı sonrası velayeti kendisine verilmeyen eşin, çocuk için ödediği nafakadır. Bu nafakanın amacı çocuğun eğitimi, zorunlu giderlerini karşılamak ve çocuğun geleceğini koruma altına almaktır. İştirak nafakası yükümlülüğü, çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla sona erer. İştirak nafakası her çocuk için ayrı ayrı verilir. İştirak nafakası sona erdikten sonra yapılacak olan şey aşağıda da açıklayacağımız üzere yardım nafakası davası açmak olacaktır. Uygulamada iştirak nafakası boşanmayla beraber istenmektedir. Eğer boşanmadan sonra açılmak istenirse; boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içinde iştirak nafakası davası açılmalıdır.

                                                           

                                       YARDIM NAFAKASI NEDİR?

Yukarıda da açıkladığımız üzere çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla iştirak nafakası hakkı sona erecektir. Ancak 18 yaşından sonra da çocuğun eğitim vb. gibi ihtiyaçları devam edeceği için anne veya babadan yardım nafakası isteyebilmektedir. Ayrıca bu yardım nafakası sadece anne babaya değil kardeşlere veya akrabalara karşı da açılabilmektedir. Yardım nafakası talep eden kişi maddi durumunun kötü olduğunu ispatla yükümlüdür. Bu yardım nafakası davasıyla birlikte mağduriyet yaşanmaması adına yine mahkeme sonuna kadar tedbir nafakası talep edilebilmektedir.

                                    YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?

Yoksulluk nafakası; boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek olan eşe, mali durumu daha iyi olan eş tarafından ödenecek nafaka türüdür. Bu yoksulluk nafakasını kadın da erkek de talep edebilir. Yoksulluk nafakası talep eden eşin diğer eşten daha az kusurlu olması veya kusur oranlarının eşit olması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası süresiz olarak verilmekte olup ancak ilerleyen yıllarda değişen bir durum olduğu takdirde bu nafakanın kaldırılması veya azaltılması talep edilebilir. Bu değişen duruma örnek olarak ölüm, yoksulluk durumunun bitmesi, evlilik dışı birlikte yaşama durumunun(İmam nikahı vb) olması veya haysiyetsiz bir hayat sürmesi durumlarında yoksulluk nafakasının kaldırılması kararı verilebilir.

                                                                                Avukat Sarp ÖZDEMİR

.

PAYLAŞ