KAMULAŞTIRMA DAVASI

                                                          

                                                              KAMULAŞTIRMA NEDİR?

Kamulaştırma; devlet kurumları tarafından kamu hizmeti amacıyla kullanılmak üzere kişi veya kişilere ait bir taşınmazın bedeli ödenmek suretiyle satın alınmasına denir. İdarenin bu kamulaştırma hakkı ve bu hakkı nasıl kullanacağı hususu başta Anayasa olmak üzere kanunlarda açıkça düzenlenmiştir. İdare, kanundan doğan bu yetkisini kullanırken taşınmazını satın aldığı kişilerin de olası bir haksızlık veya kanunsuzluk durumlarında itiraz ve dava hakkı bulunmaktadır.

                                    KAMULAŞTIRMA HANGİ TAŞINMAZLARA YAPILABİLİR?

Kamulaştırma; arsalar, tarlalar, tarım veya normal araziler, binalar ve apartman daireleri için yapılabilir.

                                               KAMULAŞTIRMAYI KİMLER YAPABİLİR?

Kamu kurum veya kuruluşlarının kamulaştırma yapma yetkisi mevcuttur. Bunlara örnek olarak Bakanlık ve Belediyeleri gösterebiliriz. Bunun dışında kamu kurumları bünyesinde faaliyet gösteren tüzel kişiler de belli durumlarda bu kamulaştırma işlemini gerçekleştirebilir.

                                                     KAMULAŞTIRMA NASIL OLUR?

Kamulaştırma yapmak isteyen kamu kurumu öncelikle ‘kamu yararı’ kararı alır. Bu kararı almaya yetkili organlar;

1-Bakanlık veya Bakanlar Kurulu

2-Köy ihtiyar kurulu,

3-Belediye veya il daimi encümeni

4- İl idare kurulu,

5-Yükseköğretim Kurulu

6-Kurumların Yönetim Kurulları

7- İl ve İlçe idare kurulu,

Bu karar alındıktan sonra yetkili mercii tarafından incelenir ve onaylanır. Kamu yararı kararını onaylamaya yetkili organlar ise;

1- Kaymakam veya vali

2- Rektör

3-Yükseköğretim Kurul Başkanı

4- TRT Genel müdürü

5- Yüksek Kurum Başkanı

6- Bakan

İlgili Bakanlık veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararlarının onaylanması gerekmez.

Bu onay işleminden sonra kamulaştırmaya konu taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğüne müzekkere yazılarak tapu kaydına kamulaştırma şerhi eklenmesi istenir. Akabinde Kıymet takdiri komisyonunca kamulaştıracak taşınmazın değeri belirlenir ve pazarlık işlemleri için uzlaşma komisyonu görevlendirilir. Bu uzlaşma komisyonu ilgili taşınmaz sahiplerine taşınmazın hangi usul ve bedel ile alınmak istendiği dair bir yazı gönderir. Eğer kamulaştırılacak taşınmaz sahibi 15 günlük süre içinde cevap verirse pazarlık süreci başlar. Bu toplantıda taşınmaz için belirlenen bedel tutarında veya daha altında bir uzlaşma sağlanırsa tapu müdürlüğün aracılığıyla taşınmazın ilgili kamu kurumu adına devri sağlanır. Eğer bu toplantıda anlaşma sağlanamaz Kamulaştırma yapan kurum bu durumu yargıya taşır ve kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açma yoluna gider.

                                                                                                                           Avukat Sarp ÖZDEMİR

PAYLAŞ