İş ve Toplu İş Sözleşmeleri Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosu İş Hukuku alanında verilen hizmetler;

Şirketler İçin;

  • Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin mevzuata uygun ve güncel Yargıtay kararları ışığında hazırlanması ve düzenlenmesi
  • İş sağlığı ve güvenliği alanında sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki danışmanlık hizmetleri,
  • İş kazası ve hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık hizmetleri,
  • İş kazalarından dolayı sorumluluk, kıdem ve ihbar tazminatları ve yabancı işçi çalıştırma kuralları konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri,
  • İşçi transferi ve kiralanmasına yönelik sözleşmelerin hazırlanması;

İşçiler İçin;

  • İşe iade ve hizmet tespit davaları açılması ve takibi.
  • İhbar, kıdem tazminatı, fazla mesai ücretleri, kullanılmayan yıllık ücretli izinler, asgari geçim indirimi ücreti, genel tatili çalışma alacağı ve hafta tatili ücretinin işverenden tahsiline ilişkin davaların açılması takibi
  • Mobing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davaların açılması ve takibi
  • İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaların açılması ve takibi

                                                                                                                                       Avukat Sarp ÖZDEMİR