İcra ve İflas Hukuku

SÖZ Hukuk Bürosu olarak İcra Ve İflas Hukuk alanında verilen hizmetler ;

 •  İcra Müdürlüklerinde her türlü ihtiyati haciz işlemlerinin, icra ve iflas takibinin yürütülmesi;  
 • Müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi;Her türlü borçtan kaynaklanan; ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatların (rehin, ipotek vs.) paraya çevrilmesi;  
 • Karşılıksız çek davalarının açılması ve takibi 
 • Menfi tespit ve istirdat davalarının hazırlanması ve takibi 
 • Yedieminliği suistimal davalarının açılması ve takibi 
 • Borca itiraz ve imzaya itiraz işlemlerinin yapılması ve takibi 
 • Yetkiye itiraz davalarının açılması ve takibi 
 • İtirazın iptali ve itirazın kaldırılması davalarının açılması ve takibi 
 • Ödeme taahhüdünü ihlal davalarının açılması ve takibi 
 • Şahıslar adına borçlardan kurtulmak için şahsi iflas işlemlerinin takip edilmesi;  
 • Şirketler için iflas başvurusu ve iflasın ertelenmesi; iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması; şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması gibi konularda hukuki desteğin verilmesi; 
 • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması;

                                                                                                                                       Avukat Sarp ÖZDEMİR