BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI

BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL OLUR?

                                    BOŞANMADA MAL REJİMİ NEDİR?

Boşanmada mal rejimi, eşlerin evlilik birliği içinde edinmiş olduğu malların istisnai durumlar hariç olmak üzere yarı yarıya paylaşılması amacını taşımaktadır.

                         MAL PAYLAŞIMI DAVASI NE ZAMAN AÇILABİLİR?

Mal paylaşımı davası, boşanma davası sonuçlandıktan sonra açılabilir. Eğer boşanma davasıyla paralel olarak mal paylaşımı davası açılırsa; hakim öncelikle boşanma davasının sonuçlanmasını bekleyecektir.

                        MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA NE TALEP EDİLEBİLİR?

Mal paylaşımı davasında Katılma alacağı, Değer artış payı ve katkı payı talep edilebilir. Eşlerin evlenmeden önceki malları kişisel mal olduğu için mal paylaşımı davasının konusu olamaz. Her ne kadar evlilik birliği içinde kazanılan malların yarı yarıya paylaşılması ana kural olsa da bazı mallar evlilik birliği içinde kazanılsa bile bu mal paylaşımına dahil edilmez. Bu mal paylaşımına dahil edilmeyecek mallar şunlardır;

  • Miras yoluyla kazanılan mallar
  • Manevi tazminat alacakları
  • Kişisel kullanıma özel mallar(saat, telefon, bilgisayar, ziynet eşyası vb.)

Her ne kadar kişisel mallar edinilmiş mal rejimine dahil edilmese de bu kişisel mallardan doğan gelirler mal paylaşımı hesabına dahil edilir. Buna örnek olarak kira gelirini gösterebiliriz.

Zina yani aldatmadan dolayı boşanma kararı verilmiş ise aldatan eşin evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerindeki hakkı azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir.

                        MAL PAYLAŞIMINDA DENKLEŞTİRME NEDİR?

Denkleştirme; eşlerden birine ait kişisel borcun ortak mallardan ödenmesi veya bunun tam tersi durumlar mal paylaşımı sırasında dikkate alınması ve hesabın ona göre yapılması anlamına gelir. Mahkemenin yapacağı bu denkleştirme sayesinde olası bir hak kaybının önüne geçilir.

             MAL PAYLAŞIMI DAVASINDA ZAMANAŞIMI NE KADARDIR?

Boşanma kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıl içinde mal paylaşımı davası açılmalıdır. Bu süre hak düşürücü süre olup 10 yıldan sonra Mahkeme tarafından mal paylaşımı yapılamayacaktır.

                   MAL PAYLAŞIMI DAVASINA HANGİ MAHKEME BAKAR?

 Boşanmada mal paylaşımı davasına bakmakla görevli mahkeme Aile Mahkemesi’dir.

                                                                                  Av. Sarp ÖZDEMİR

PAYLAŞ